Program 2019

Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2019

Uprzejmie informujemy, że szczegółowy program jest w trakcie opracowywania. 

XII Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne
Zarys programu – tematyka edycji 2019

  1. „Hisologia” czyli teoretyczne podstawy i praktyka stymulacji za pośrednictwem pęczka His
  2. Obowiązkowe omówienie aktualnych kontrowersji w resynchronizacji i terapii wysokoenergetycznej.
  3. Powikłania elektroterapii:
    1. kardiomiopatia postymulacyjną
    2. „infekcyjne” i „nieinfekcyjne” usuwaniem elektrod.
  4. Implikacje dla bieżącego postępowania wynikające z nowych amerykańskich wytycznych dotyczących stymulacji serca – 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay.
  5. Omówienie spodziewanych w 2019 wytycznych ESC dot. postępowania w częstoskurczach nadkomorowych autorstwa Brugady i Katritsisa – ESC Guidelines planned in 2019: Supraventricular Tachycardia.

Kurs praktyczny – Stymulacja pęczka Hisa w codziennej praktyce klinicznej.
Anatomia i fizjologia pęczka Hisa, technika zabiegu, programowanie oraz kontrola po zabiegu.

V Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych
Program i zakres tematyczny w trakcie ustalania.

Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii”
Zobacz program edycji 2018

Kurs dla rezydentów „EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii”
Zobacz program edycji 2018

Kursy programowania urządzeń wszczepialnych dla lekarzy, pielęgniarek, techników elektroradiologii.

 

Uczestnicy Konferencji otrzymują punkty akredytacyjne Sekcji Echokardiografii PTK i punkty edukacyjne PTK oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.