TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

25-26 listopada 2022
Uniwersytet Śląski Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2022 to:

 

• Śląska Jesień Elektrokardiologiczna – Panel Lekarski
25-26.11.2022 (piątek, sobota)

wspierana przez

 

• III Śląska Konferencja Elektroradiologów 2022
25-26.11.2022 (piątek, sobota)

wspierana przez

W ramach III Śląskiej Konferencji Elektroradiologów odbywa się szkolenie ORP,
za które przyznawanych jest 5 punktów szkoleniowych
– zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.)

 

• Konferencja Pielęgniarska
25.11.2022 (piątek)

wspierana przez