TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

3-4 listopada 2023
Uniwersytet Śląski Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn