Rejestracja

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim słuchaczom edycji 2018.
Zapraszamy na kolejną edycję: 25-26.11.2019. Start rejestracji: czerwiec 2019.