Rejestracja


Rejestracja została zamknięta.


Opłaty

Opłata zależy od zajęć, w których chcesz uczestniczyć.

Rodzaj uczestnictwa Koszt netto/brutto*
Lekarz Pielęgniarka, Elektroradiolog,
Farmaceuta,
inny związany z medycyną
 • Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2021
  +
 • II Śląska Konferencja Elektroradiologów (zawiera moduł: Ochrona Radiologiczna Pacjenta)
 406,50 zł / 500 zł 100 zł / 123 zł
 • II Śląska Konferencja Elektroradiologów (zawiera moduł: Ochrona Radiologiczna Pacjenta)
100 zł / 123 zł 50 zł / 61,50 zł

* Ceny brutto zawierają VAT 23%.

W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje dostęp do platformy Cyfrowej obejmujący:

 • możliwość oglądania transmisji live zgodnie z wybraną opcją udziału,
 • możliwość interaktywnego udziału – zadawania pytań w trakcie transmisji live,
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w wybranych panelach zajęć,
 • dostęp do wystaw wirtualnych,
 • 12 miesięczny dostęp do zarchiwizowanych materiałów (wykładów i materiałów Partnerów).

 


Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: ING Bank Śląski
Nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 2583 2653
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „SJE2021
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: Fundacja “Elektrokardiologia-Ochojec” , ul. Ziołowa 45/47,
40-635 Katowice, POLSKA

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

 1. W związku, z tym, że Organizator nie przewiduje 100% zwrotów płatności prosimy o przemyślane dokonywanie wpłat.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizatora. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 15.11.2021 r. 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  po 15.11.2021r. Opłata nie podlega zwrotowi
 3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizatora podpisanej kopii faktury korygującej.
 4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.