Rejestracja

Rejestracja ON-LINE została zakończona. Istnieje możliwość rejestracji bezpośrednio na Konferencji.


Opłaty

Opłata zależy od zajęć, w których chcesz uczestniczyć. Jeżeli wybierzesz kilka paneli zajęć, zawsze cena regulowana jest tak aby nie przekroczyć kwoty fee odpowiadającej rejestracji na całą konferencję.

Podane ceny to kwoty brutto, zawierające VAT 23%.

Rejestracja na cała konferencję:

Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 31.10.2019 po 31.10.2019
Śląska Jesień Elektrokardiologiczna (24-26.11.2019) – wybór dowolnych paneli w tym:

 • warsztatów „Stymulacja pęczka Hisa” lub
 • kursów „Echokardiografia dla zaawansowanych” albo „EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii”,
 • „Kursu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych dla personelu medycznego – BLS AHA”
 • i innych.
A Lekarze 300 zł 350 zł
B Pielęgniarki/technicy medyczni (tylko panele seminaryjno- wykładowe i kursy programowania) 150 zł 200 zł
C Studenci1 (tylko panele seminaryjno- wykładowe) bez opłat bez opłat

 

Rejestracja na pojedyncze panele:

Śląska Jesień Elektrokardiologiczna – tylko poniedziałek (25.11.2019) – wybór dowolnych paneli w tym warsztatów „Stymulacja pęczka Hisa” lub kursów „Echokardiografia dla zaawansowanych” albo „EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii”
A Lekarze 250 zł 300 zł
B Pielęgniarki/technicy medyczni (tylko panele seminaryjno- wykładowe) 100 zł 125 zł
C Studenci1 (tylko panele seminaryjno- wykładowe) bez opłat bez opłat
D Elektroradiolodzy (panele seminaryjno- wykładowe oraz warsztaty „Stymulacja pęczka Hisa”) 100 zł 125 zł
Śląska Jesień Elektrokardiologiczna – tylko wtorek (26.11.2019) -XII Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne – „Mini-sympozja dla kardiologów i lekarzy innych specjalizacji – na pograniczu specjalizacji: kardiologia + onkologia/diabetologia/pulmonologia” (26.11.2019)
A Lekarze 150 zł 200 zł
B Pielęgniarki/technicy medyczni 75 zł 100 zł
C Studenci1 bez opłat bez opłat
XII Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne – tylko panel seminaryjno-wykładowy: „Aktualności elektrokardiologiczne” – dla kardiologów zainteresowanych elektrokardiologią i elektrofizjologią (25.11.2019)
A Lekarze 150 zł 200 zł
B Pielęgniarki/technicy medyczni 75 zł 100 zł
C Studenci1 bez opłat bez opłat
XII Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne – tylko praktyczne warsztaty „Stymulacja pęczka Hisa” (24-25.11.2019)
(limit miejsc: 70)
A Lekarze – całość 250 zł 300 zł
A Lekarze – tylko 1 część kursu niedziela (część seminaryjno- wykładowa) albo poniedziałek (transmisja live) 150 zł 200 zł
Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” dedykowany kardiologom w trakcie akredytacji SE PTK w zakresie echokardiografii (25.11.2019)
(limit miejsc: 50)
A Lekarze 200 zł 250 zł
Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” – dopłata warsztaty Warsztaty 3D + „strain” (24.11.2019) – opcja dostępna tylko dla uczestników kursu
(limit miejsc: 20)
A Lekarze 50 zł 50 zł
Kurs EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii” dedykowany lekarzom rezydentom (25.11.2019)
(limit miejsc: 50)
A Lekarze 150 zł 200 zł
Kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych dla personelu medycznego – BLS AHA (26.11.2019)
(limit miejsc: 10)
A Lekarze 250 zł 300 zł
B Pielęgniarki/technicy medyczni 250 zł 300 zł
C Studenci1 250 zł 300 zł
D Elektroradiolodzy 250 zł 300 zł
I Śląska Konferencja Elektroradiologów (25-26.11.2019)
(limit miejsc: 100)
D Radiolodzy bez opłat bez opłat
C Studenci1 bez opłat bez opłat
V Śląska Konferencja Szkoleniowa „Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych”(26.11.2019)
(limit miejsc: 100)
B Pielęgniarki/technicy medyczni bez opłat bez opłat
C Studenci1 bez opłat bez opłat
Kursy programowania urządzeń wszczepialnych (26.11.2019)
(limit miejsc: 10/kurs)
A,B,D Wszyscy uczestnicy wtorkowych paneli Śląskiej Jesieni za wyjątkiem studentów 1 bez opłat bez opłat
Opcje dodatkowo płatne
Kolacja niedziela lub poniedziałek 50 zł 50 zł
Lunch poniedziałek lub wtorek2 50 zł 50 zł

Legenda:
1 Studenci do 26 roku życia ostatnich lat medycyny, elektroradiologii, pielęgniarstwa, fizjoterapii. Wydanie identyfikatora „Student” następuje po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej lub potwierdzeniu statusu przez nauczyciela akademickiego. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – 15 osób!. W przypadku tego rodzaju uczestnictwa nie ma możliwości zapisów na kursy i warsztaty. Udział w innych zajęciach objętych limitem miejsc jedynie w przypadku wolnych miejsc.
2 Lunch w dniu zajęć wchodzi w skład pakietu uczestnika (za wyjątkiem studentów) całej Śląskiej Jesieni, XII Warsztatów Resynchronizacyjnych- paneli wykładowo-seminaryjnych oraz kursu „Echokardiografia w elektroterapii”.


Zawartość pakietu konferencyjnego

W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:

Rodzaj uczestnictwa Zawartość pakietu konferencyjnego
A, B, D
 • identyfikator i materiały konferencyjne adekwatne do wybranych paneli zajęć
 • udział w sesjach naukowych wybranych paneli
 • catering przewidziany programem danego panelu
 • wstęp na wystawę medyczną
 • certyfikat uczestnictwa w wybranych panelach zajęć1
C
 • identyfikator
 • udział w sesjach naukowych wybranych paneli
 • certyfikat uczestnictwa w wybranych panelach zajęć1

Legenda:
1 Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizatorzy ani Biuro Organizacyjne nie mają obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji.


Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBANK S.A.
Nr konta: 79 1140 2017 0000 4202 1296 0659
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „ELEKTROKARDIOLOGIA”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Opłata na miejscu – w recepcji Konferencji, możliwa jest gotówką lub za pomocą kart płatniczych VISA albo MasterCard.


Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty – w przypadku rejestracji płatnych

 1. Opłata manipulacyjna związana z anulacją rejestracji wynosi 30 zł brutto. Zostanie ona potrącona z wniesionej opłaty rejestracyjnej.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 15.10.2019 r. 100% wniesionej opłaty minus opłata manipulacyjna (30 zł)
  po 15.10.2019r. Opłata nie podlega zwrotowi
 3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.