Program 2021

Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 26-28 listopada 2021

Piątek, 26 listopada 2021

18:00-19:15 Sesja: Koszulki Hisowe
Prowadzenie: Rafał Gardas
18:00-18:15 Koszulki Hisowe Medtronic
Wykład sponsorowany
Bartłomiej Szwarc
18:15-18:30 Koszulki Hisowe Abbott
Wykład sponsorowany
Bartosz Małachowski
18:30-18:45 Koszulki Hisowe Biotronik
Wykład sponsorowany
Marcin Nowak
18:45-19:15 Dyskusja panelowa Q&A Panel niesponsorowany
Rafał Gardas , Krzysztof Boczar, Grzegorz Jarosiński, Rafał Sznajder, Bartłomiej Szwarc, Bartosz Małachowski, Marcin Nowak, Mikołaj Łuczak
19:15-19:30 Przerwa
19:30-20:15 Sesja: Nowości i aktualności BOSTON Scientific
Prowadzenie: Jacek Wilczek
19:30-19:45 Podskórny kardiowerter-defibrylator-dlaczego coraz częściej stosowany?
Wykład sponsorowany
Mateusz Tajstra
19:45-20:00 HeartLogic algorytm – nowe możliwość w zdalnej diagnostyce niewydolność serca
Wykład sponsorowany
Sławomir Pluta
20:00-20:15 Dyskusja panelowa Q&A
Panel sponsorowany
Jacek Wilczek,
Mateusz Tajstra,
Sławomir Pluta

Sobota, 27 listopada 2021

09:00-11:15 Sesja: Arytmologia – aktualności i nowości. Radioablacja.
Prowadzenie: Jacek Bednarek, Krzysztof S. Gołba
09:00-09:20 Migotanie przedsionków aktualności: kriobalon vs. RF oraz sesje Hot-line z ESC 2021 Jarosław Kaźmierczak
09:20-09:40 Kardioneuroablacja Sebastian Stec
09:40-10:00 Ablacja epikardialna Piotr Buchta
10:00-10:15 Dyskusja panelowa Q&A Jarosław Kaźmierczak, Sebastian Stec, Piotr Buchta, Jacek Bednarek, Krzysztof S. Gołba
10:15-10:45 Radioterapia stereotaktyczna w leczeniu uporczywych zaburzeń rytmu. Dwugłos arytmolog & radioterapeuta Jacek Bednarek – elektrofizjologia
Marcin Miszczyk – warsztat radioterapeuty
10:45-11:15 Dyskusja panelowa Q&A Maria Trusz-Gluza, Sławomir Blamek, Wojciech Wojakowski, Jacek Bednarek, Marcin Miszczyk, Krzysztof S. Gołba
11:15-11:30 Przerwa
11:30-13:05 Sesja: Stymulacja i resynchronizacja – nowe wytyczne 2021
Prowadzenie: Jacek Wilczek, Rafał Gardas
11:30-11:50 Stymulacja resynchronizująca w leczeniu niewydolności serca. Re-ewaluacja wskazań do resynchronizacji w wytycznych ESC/EHRA 2021 Przemysław Mitkowski
11:50-12:10 Kwalifikacja do stymulacji – komu i dlaczego w wytycznych 2021 Rafał Młynarski
12:10-12:30 Fizjologiczna stymulacja w wytycznych ESC/EHRA 2021 Rafał Gardas
12:30-12:50 Kardiomiopatia postymulacyjna w wytycznych ESC/EHRA 2021 Krzysztof S. Gołba
12:50-13:05 Dyskusja panelowa Q&A Włodzimierz Kargul, Jacek Wilczek, Rafał Gardas, Przemysław Mitkowski, Rafał Młynarski, Krzysztof S. Gołba
13:05-13:20 Przerwa
13:20-14:20 Sesja: Wszczepienie urządzenia i co dalej
Prowadzenie: Barbara Małecka, Anna Drzewiecka
13:20-13:35 Konsensus ekspertów EHRA i praktyczne wytyczne optymalnych technik implantacyjnych dla urządzeń wszczepialnych – czy zmniejszą ilość powikłań infekcyjnych
Wykład sponsorowany
Barbara Małecka
13:35-13:50 Przezskórne usuwanie elektrod – konstrukcja zasad bezpieczeństwa i zarządzanie ryzykiem Maciej Kempa
13:50-14:05 Interwencje kardiochirurgiczne u pacjentów z  CIED. Kazimierz Widenka
14:05-14:20 Dyskusja panelowa Q&A Barbara Małecka, Anna Drzewiecka, Maciej Kempa, Eugeniusz Piłat
14:20-14:50 Przerwa
14:50-15:50 Sesja: Stymulacja fizjologiczna – stymulacja układu bodźcoprzewodzacego
Prowadzenie: Rafał Gardas, Grzegorz Jarosiński
14:50-15:05 Stymulacja pęczka Hisa vs. stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa. Czy ta pierwsza traci na znaczeniu? Rafał Gardas
15:05-15:20 Stymulacja pęczka Hisa lub lewej odnogi pęczka Hisa w procedurze upgrade Grzegorz Jarosiński
15:20-15:35 Stymulacja pęczka Hisa lub lewej odnogi pęczka Hisa w migotaniu przedsionków Tomasz Soral
15:35-15:50 Dyskusja panelowa Q&A Rafał Gardas, Grzegorz Jarosiński, Tomasz Soral
15:50-16:05 Przerwa
16:05-17:15 Sesja: Aktualne zalecenia w leczeniu niewydolności serca
Prowadzenie: Rafał Młynarski, Kinga Gościńska-Bis
16:05-16:20 Empagliflozyna jako lek kompletny w niewydolności serca
Wykład sponsorowany
Mariusz Gąsior
16:20-16:35 SGLT2 inhibitory w wytycznych 2021
Wykład sponsorowany
Bartosz Hudzik
16:35-16:50 Nowe wytyczne ESC 2021 i wyniki badania DAPA-CKD, jak wpływają na praktykę postępowania w kardiologii
Wykład sponsorowany
Przemysław Leszek
16:50-17:05 Sakubitryl/walsartan w leczeniu niewydolności serca – wskazówki praktyczne
Wykład sponsorowany
Kinga Gościńska-Bis
17:05-17:15 Q&A / Pytania on-line oraz pytania z czatu
17:15-18:05 Sesja: Nowości w leczeniu przeciwzakrzepowym – w świetle aktualnych doświadczeń
Prowadzenie: Rafał Młynarski, Kinga Gościńska-Bis
17:15-17:35 Co nowego w prewencji udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków: badania kliniczne 2020/2021 i przewodnik EHRA poświęcony NOAC
Wykład sponsorowany
Maria Trusz-Gluza
17:35-17:55 Zakrzepica i zatorowość płucna w świetle aktualnych doniesień i wytycznych
Wykład sponsorowany
Michał Holecki
17:55-18:05 Q&A / Pytania on-line oraz pytania z czatu
18:05 Zakończenie części live streaming konferencji

Niedziela, 28 listopada 2021

Sesja śniadaniowa
Sesję objęła patronatem firma BRACCO
45 min Jak w poradni rozpoznać HFpEF – z nowych wytycznych CHF ESC 2021
Kinga Gościńska-Bis
45 min Echokardiografia kontrastowa
Jolanta Biernat
45 min Echokardiografia w elektrokardiologii
Krzysztof S. Gołba
45 min Rejestr usunięć kardiologicznych urządzeń wszczepialnych
Eugeniusz Piłat

 

 

II Śląska Konferencja Elektroradiologów, 26-27 listopada 2021

Piątek, 26 listopada 2021

12:45-17:45 Ochrona Radiologiczna pacjenta
Ewaluacja efektów termicznych w radioterapii – ochrona radiologiczna w brachyterapii Armand Cholewka
Ochrona Radiologiczna Pacjenta w medycynie nuklearnej Anna Mitek
Ochrona Radiologiczna Pacjenta w radiologii klasycznej i zabiegowej Alex Stroński

Sobota, 27 listopada 2021

Elektrokardiologia i Elektrofizjologia dla Elektroradiologa
  Podstawy Elektrofizjologii
a) Sprzęt wykorzystywany podczas zabiegów ablacji
b) Źródła energii oraz fizyka ablacji
c) Przygotowanie pacjenta do zabiegu
d) Podstawy elektrofizjologii oraz rodzaje arytmii
Magda Kowalska
  Anatomia Elektrofizjologiczna dla Elektroradiologa Kamil Zub
  Patofizjologia migotania przedsionków Tomasz Jadczyk
  Krioablacja balonowa migotania przedsionków aspekty praktyczne Kamil Zub
  Pacjent z implantowanym urządzeniem stymulującym
a) podstawy elektroterapii
b) terminologia
c) podstawy programowania
Dagmar Kowal