SesjaJubileuszowaTytuł

Tegoroczna Śląska Jesień Elektrokardiologiczna w roku 2017 była szczególna – świętowaliśmy Jubileusz XXX-lecia Elektrokardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach im. prof. Leszka Gieca w Katowicach-Ochojcu. Poświęcono temu Sesję Jubileuszową. Nasi Nauczyciele Pani Profesor Maria Trusz-Gluza i Pan Profesor Włodzimierz Kargul przypomnieli historię elektroterapii na Śląsku. M. in. na Śląsku wszczepiono pierwszy w Polsce ICD. Ośrodek katowicki był też jednym z pionierskich w Polsce w terapii resynchronizującej.

Wystąpienie Prof. Maria Trusz-GruzaWystąpienie Prof. Włodzimierz Kargul

Swoją obecnością i wystąpieniami zaszczycili Sesję Jubileuszową JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski. Obecni byli Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak oraz Dyrektor GCM mgr Klaudia Rogowska.

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego, przyznane z inicjatywy Senatora RP Leszka Piechoty wręczył Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk. Uhonorowani zostali Prof. Maria Trusz-Gluza, Prof. Włodzimierz Kargul (odznaki złote) i Dr Tadeusz Zając (odznaka srebrna).

Wręczenie oznak Zasłużony dla Województwa ŚląskiegoZłota OdznakaSrebrna Odznaka

Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie przyznał naszym Nauczycielom Prof. Marii Trusz-Gluzie, Prof. Włodzimierzowi Kargulowi Medale za zasługi dla rozwoju elektrokardiologii w ośrodku krakowskim. Odznaczenia wręczyli w imieniu Rady Naukowej Instytutu Prof. Barbara Małecka i Prof. Jacek Lelakowski.

Wręczenie medali UJuj

Wszystkim, którzy byli razem z nami podczas tych niezapomnianych dla nas chwil oraz przyczynili się do organizacji Jubileuszu serdecznie dziękuję

Prof. Krzysztof S. Gołba
Kierownik Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierujący Oddziałem Elektrokardiologii
Górnośląskiego Centrum Medycznym
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach im. prof. Leszka Gieca