Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii”

Uczestnicy Kursu dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” otrzymają 25 punktów akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii PTK


Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
Panel: Prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak, Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski, Dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka

 

NIEDZIELA, 24 LISTOPADA 2019

 

Część I - Warsztaty, 3D + strain
Stacje robocze Philips IntelliSpace / TomTec

bracco
Prowadzenie oraz pomoc przy stacjach roboczych: Dr n. med. Piotr Pysz, Dr n. med. Danuta Łoboda, Dr Karolina Simionescu, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba, Inżynierowie Philips i Profimedical
 

Praktyczne zastosowanie oceny odkształcenia podłużnego (GLS)

15:30 - 16:00 Globalne odkształcenie podłużne vs. frakcja wyrzutowa
Czy określenie GLS zastąpi ocenę EF w codziennej praktyce klinicznej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski (Zabrze)
15:30 - 16:00 Całkowite odkształcenie podłużne - Global Longitudinal Strain (GLS)
Przypadki kliniczne – praca na stacjach roboczych
 • w sercu zdrowym
 • w kardiomiopatii rozstrzeniowej przed i po resynchronizacji
 • prawidłowa EF/upośledzone GLS
  • Dr n. med. Piotr Pysz (Katowice)
17:00 - 17:15 PRZERWA
 

Echokardiografia 3D
Przypadki kliniczne – praca na stacjach roboczych

bracco
Dr n. med. Piotr Pysz, Dr n. med. Danuta Łoboda, Dr Karolina Simionescu
17:15 - 17:45 Ocena czynności skurczowej lewej komory
 • w sercu zdrowym
 • w sercu z tętniakiem LV
 • w sercu z kardiomiopatią
17:45 - 18:05 Ocena czynności prawej komory
 • serce zdrowe
 • kardiomiopatia postymulacyjna
18:05 - 18:25 Obrazowanie zastawki mitralnej
 • zastawka prawidłowa
 • ocena przed implantacją Mitra-Clip
18:25 - 18:45 Obrazowanie zastawki aortalnej
 • zastawka prawidłowa
 • ocena przed TAVI
 

PONIEDZIAŁEK, 25 LISTOPADA 2019

 

Część II - Wykłady

9:00 - 9:05 Otwarcie kursu Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba (Katowice)
9:05 - 9:20
Echokardiografia kontrastowa - podstawy teoretyczne
Tomasz Kniewski (Bracco)
bracco
9:20 - 9:50 Echokardiografia kontrastowa - zastosowanie kliniczne Dr n. med. Jolanta Biernat (Katowice)
9:50 - 10:20 Ocena lewej komory w różnych metodach obrazowania Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec (Łódź)
10:20 - 10:45 PRZERWA
10:45 - 11:15 Powikłania elektroterapii w echokardiografii i innych metodach obrazowania Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis (Katowice)
11:15 - 11:45 Powikłania elektroterapii - loża stymulatora infekcja i krwiak, zakrzepica Dr Michał Pieczara (Katowice)
11:45 - 12:00 PRZERWA
12:00 - 12:30 Ocena echokardiograficzna pacjenta onkologicznego Prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak (Gdańsk)
12:30 - 13:00 Echokardiografia przezprzełykowa u pacjentów z migotaniem przedsionków przed ablacją ,kardiowersją, zamykaniem uszka LA Dr n. med. Barbara Szlósarczyk, Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ (Kraków)
13:00 - 13:45 LUNCH
13:45 - 14:15 Dysfunkcja zastawki trójdzielnej i prawej komory związana z elektrodami wewnątrzsercowymi Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski (Zabrze)
14:15 - 14:45 Obrazowanie i diagnostyka prawej komory serca Dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk)
14:45 - 15:00 Dyskusja i podsumowanie