Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii”

 

NIEDZIELA, 24 LISTOPADA 2019

 

Część I - Warsztaty, 3D + strain

15:30 - 18:30 Praca na stacjach roboczych - przypadki live
 

PONIEDZIAŁEK, 25 LISTOPADA 2019

 

Część II - Wykłady

9:00 - 9:30 Echokardiografia kontrastowa - podstawy teoretyczne
9:30 - 10:00 Echokardiografia kontrastowa - zastosowanie kliniczne
10:00 - 10:30 Ocena echokardiograficzna pacjenta onkologicznego
10:30 - 10:45 PRZERWA
10:45 - 11:15 Arytmia u pacjentów z wadami wrodzonymi serca
11:15 - 11:45 Echokardiografia w ocenie rokowania pacjenta z niewydolnością serca
11:45 - 12:00 PRZERWA
12:00 - 12:30 Powikłania elektroterapii w echokardiografii i innych metodach obrazowania
12:30 - 13:00 Powikłania elektroterapii - loża stymulatora infekcja i krwiak, zakrzepica - "brak spływu"
13:00 - 13:45 LUNCH
13:45 - 14:15 Dysfunkcja zastawki trójdzielnej i prawej komory związana z elektrodami wewnątrzsercowymi
14:15 - 14:45 Echokardiografia bezprzełykowa u pacjentów z migotaniem przedsionków przed ablacja, kardiowersja zamykaniem uszka LA
14:45 - 15:00 PRZERWA
15:00 - 15:30 Ocena lewej komory w różnych metodach obrazowania
15:30 - 16:00 Obrazowanie i diagnostyka prawej komory serca
16:00 - 16:05 Zakończenie kursu i podsumowanie