Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” 24,25.11.2019

Uczestnicy Kursu dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” otrzymają 25 punktów akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii PTK


Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
Panel: Prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak, Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski, Dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka

 

NIEDZIELA, 24 LISTOPADA 2019 

Część I – Warsztaty, 3D + strain
Stacje robocze Philips IntelliSpace / TomTec

bracco
Prowadzenie oraz pomoc przy stacjach roboczych:
Dr n. med. Piotr Pysz, Dr n. med. Danuta Łoboda, Dr Karolina Simionescu, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba, Inżynierowie Philips i Profimedical
 

Praktyczne zastosowanie oceny odkształcenia podłużnego (GLS)

15:30 – 16:00 Globalne odkształcenie podłużne vs. frakcja wyrzutowa
Czy określenie GLS zastąpi ocenę EF w codziennej praktyce klinicznej
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski (Zabrze)
15:30 – 16:00 Całkowite odkształcenie podłużne – Global Longitudinal Strain (GLS)
Przypadki kliniczne – praca na stacjach roboczych

 • w sercu zdrowym
 • w kardiomiopatii rozstrzeniowej przed i po resynchronizacji
 • prawidłowa EF/upośledzone GLS
  • Dr n. med. Piotr Pysz (Katowice)
17:00 – 17:15 PRZERWA
 

Echokardiografia 3D
Przypadki kliniczne – praca na stacjach roboczych

bracco
Dr n. med. Piotr Pysz, Dr n. med. Danuta Łoboda, Dr Karolina Simionescu
17:15 – 17:45 Ocena czynności skurczowej lewej komory

 • w sercu zdrowym
 • w sercu z tętniakiem LV
 • w sercu z kardiomiopatią
17:45 – 18:05 Ocena czynności prawej komory

 • serce zdrowe
 • kardiomiopatia postymulacyjna
18:05 – 18:25 Obrazowanie zastawki mitralnej

 • zastawka prawidłowa
 • ocena przed implantacją Mitra-Clip
18:25 – 18:45 Obrazowanie zastawki aortalnej

 • zastawka prawidłowa
 • ocena przed TAVI
 

PONIEDZIAŁEK, 25 LISTOPADA 2019 

Część II – Wykłady


9:00 – 9:05 Otwarcie kursu
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba (Katowice)
9:05 – 9:20
Echokardiografia kontrastowa – podstawy teoretyczne
Tomasz Kniewski (Bracco)
bracco
9:20 – 9:50 Echokardiografia kontrastowa – zastosowanie kliniczne
Dr n. med. Jolanta Biernat (Katowice)
9:50 – 10:20 Ocena lewej komory w różnych metodach obrazowania
Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec (Łódź)
10:20 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 11:15 Powikłania elektroterapii w echokardiografii i innych metodach obrazowania
Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis (Katowice)
11:15 – 11:45 Powikłania elektroterapii – loża stymulatora infekcja i krwiak, zakrzepica
Dr Michał Pieczara (Katowice)
11:45 – 12:00 PRZERWA
12:00 – 12:30 Ocena echokardiograficzna pacjenta onkologicznego
Prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak (Gdańsk)
12:30 – 13:00 Echokardiografia przezprzełykowa u pacjentów z migotaniem przedsionków przed ablacją ,kardiowersją, zamykaniem uszka LA
Dr n. med. Barbara Szlósarczyk, Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ (Kraków)
13:00 – 13:45 LUNCH
13:45 – 14:15 Dysfunkcja zastawki trójdzielnej i prawej komory związana z elektrodami wewnątrzsercowymi
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski (Zabrze)
14:15 – 14:45 Obrazowanie i diagnostyka prawej komory serca
Dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk)
14:45 – 15:00 Dyskusja i podsumowanie