Punkty edukacyjne

Uczestnicy Konferencji w zależności od udziału w zajęciach w poszczególnych dniach konferencji otrzymują punktu edukacyjne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

  • Za udział w panelach niedziela 24 listopada 2019: 6,5 punktu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Za udział w panelach poniedziałek 25 listopada 2019: 6,5 punktu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Za udział w panelach wtorek 26 listopada 2019: 6 punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dodatkowo uczestnicy

  • XII Jesiennych Warsztatów Resynchronizacyjnych otrzymują: 10 punktów edukacyjnych Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
  • kursu dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” otrzymują 25 punktów akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii PTK