Kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych dla personelu medycznego – BLS AHA

Uczestnicy Kursu otrzymują certyfikat AHA ważny przez 2 lata.

LOGO AHA MARAGA MEDICS_400

 

WTOREK, 26 LISTOPADA 2019

Dr n. med. Justyna Sejboth, Mgr Aleksandra Romańska

9:00 - 10:30 Część I
10:30 - 10:50 PRZERWA
10:50 - 12:20 Część II

Zakres kursu:

  • Znaczenie wykonywania wysokiej jakości RKO i jej wpływ na przeżywalność
  • Zastosowanie wszystkich ogniw łańcucha przeżycia
  • Oznaki wskazujące na konieczność wykonania RKO
  • Przyswojenie umiejętności wykonywania wysokiej jakości RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt
  • Znaczenie wczesnego użycia AED
  • Zaprezentowanie umiejętności w zakresie obsługi AED
  • Skuteczna wentylacja z użyciem maseczki ochronnej
  • Resuscytacja zespołowa i przyswojenie umiejętności
  • Techniki postępowania w niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym (zadławienie) u osób dorosłych, dzieci i niemowląt