I Śląska Konferencja Elektroradiologów

PONIEDZIAŁEK, 25 LISTOPADA 2019

15:35 - 15:40 Otwarcie konferencji
15:40 - 16:00
Przegląd dostępnych technik 3D wspierających leczenie zaburzeń rytmu serca czyli co współczesny angiograf może mieć na pokładzie
Mgr inż. Damian Kliszka (Siemens Healthineers)
abbott_200
16:00 - 16:20 Dozymetria w kardiologii zabiegowej Joanna Kidoń Dział Fizyki Medycznej Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
16:20 - 16:40 Reakcje fotoneutronowe występujące podczas radioterapii i ich możliwy wpływ na zdrowie pacjenta
Dr hab. prof. UŚ Armand Cholewka
16:40 - 17:00 PRZERWA KAWOWA
17:00 - 18:00 Panel dyskusyjny 1: Przyszłość elektroradiologa – OZZTME (Anna Bielicka-Bąk), PSTE (Aneta Wilczek), PTE (dr n. med. Dawid Bodusz), SPTM (Piotr Hetman)
18:00 - 18:15 PRZERWA
18:15 - 19:00 Panel dyskusyjny 2: Przyszłość elektroradiologa – OZZTME (Anna Bielicka-Bąk), PSTE (Aneta Wilczek), PTE (dr n. med. Dawid Bodusz), SPTM (Piotr Hetman)

WTOREK, 26 LISTOPADA 2019

09:00 - 09:15 Podstawy EKG ( jak poprawnie wykonać) Kamil Zub Pracownia Elektrokardioterapii oddziału Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
09:15 - 09:30 Nowoczesne techniki stymulacji pacjentów w lewokomorowej niewydolności serca Kamil Zub Pracownia Elektrokardioterapii oddziału Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
09:30 - 09:45 Pierwsze kroki elektroradiologa w pracowni elektrofizjologii – czyli jak odnaleźć się na Sali zabiegowej Agnieszka Rakowska Pracownia Elektrofizjologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
09:45 - 10:00 Dyskusja
10:00 - 10:15 PRZERWA
10:15 - 10:30 Przygotowanie pacjenta do zabiegów hemodynamicznych/ współpraca pielęgniarka – technik Agnieszka Wajda-Kiszczak Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
10:30 - 10:45 Przygotowanie pacjenta do zabiegów elektrokardiologicznych/ współpraca pielęgniarka – technik Agnieszka Wajda-Kiszczak Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
10:45 - 11:00 Przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka- wszystko co technik wiedzieć powinien
Magdalena Janas i Magdalena Krawczyk Pracownia Hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
11:00 - 11:15 Dyskusja
11:15 - 11:30
Co ja robię tu co ja dzisiaj zrobię - EPS i ablacja klasyczna
Paweł Połeć (Abbott)
abbott_200
11:30 - 11:45
Ablacja 3D kiedy po co i jak
Paweł Połeć (Abbott)
abbott_200
11:45 - 12:00 Krioablacja - metoda na migotanie przedsionków
Mikołaj Piwko - Pracownia Elektrofizjologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
12:00 - 12:15 PRZERWA
12:15 - 13:30
Pacjent z implantowanym urządzeniem stymulującym (podstawy elektroterapii, terminologia, podstawy programowania)
Mgr inż. Dagmar Kowal (Abbott)
abbott_200
13:30 - 13:45 Dyskusja