Śląska Konferencja Elektroradiologów

PONIEDZIAŁEK, 25 LISTOPADA 2019

16:00 - 16:20 Stymulator w polu elektromagnetycznym Beata Tomalska Zakład Diagnostyki Obrazowej Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
16:20 - 16:40 Dozymetria na salach elektrokardiologicznych Joanna Kidoń Dział Fizyki Medycznej Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
16:40 - 17:00 Radioterapia a implantowane urządzenia (stymulator, ICD, CRT-D)
17:00 - 17:15 PRZERWA KAWOWA
17:15 - 18:00 Panel dyskusyjny 1: Przyszłość elektroradiologa – OZZTME, PSTE, PTE
18:00 - 18:15 PRZERWA
18:15 - 19:00 Panel dyskusyjny 2: Przyszłość elektroradiologa – OZZTME, PSTE, PTE

WTOREK, 26 LISTOPADA 2019

09:00 - 09:15 Podstawy EKG ( jak poprawnie wykonać) Kamil Zub Pracownia Elektrokardioterapii oddziału Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
09:15 - 09:30 Nowoczesne techniki stymulacji pacjentów w lewokomorowej niewydolności serca Kamil Zub Pracownia Elektrokardioterapii oddziału Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
09:30 - 09:45 Pierwsze kroki elektroradiologa w pracowni elektrofizjologii – czyli jak odnaleźć się na Sali zabiegowej Agnieszka Rakowska Pracownia Elektrofizjologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
09:45 - 10:00 Dyskusja
10:00 - 10:15 PRZERWA
10:15 - 10:30 Przygotowanie pacjenta do zabiegów hemodynamicznych/ współpraca pielęgniarka – technik Agnieszka Wajda-Kiszczak Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
10:30 - 10:45 Przygotowanie pacjenta do zabiegów elektrokardiologicznych/ współpraca pielęgniarka – technik Agnieszka Wajda-Kiszczak Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
10:45 - 11:00 Przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka- wszystko co technik wiedzieć powinien Magdalena Janas i Magdalena Krawczyk Pracownia Hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
11:00 - 11:15 Dyskusja
11:15 - 11:30 EPS / ablacja klasyczna
11:30 - 11:45 Ablacje 3D
11:45 - 12:00 Krioablacja - metoda na migotanie przedsionków
Mikołaj Piwko - Pracowania Elektrofizjologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
12:00 - 12:15 Dyskusja