XII Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

 

PONIEDZIAŁEK, 25 LISTOPADA 2019

13:00 - 14:00 OBIAD
 

Elektrokardioterapia - aktualności - II

14:00 - 14:20 Nieadekwatne wyładowania kardiowertera jako wskazanie do ablacji migotania przedsionków
14:20 - 14:40 Kardiomioptaia postymulacyjna; jak leczyć i jak zapobiegać
14:40 - 15:00 Dlaczego wytyczne HRS 2018 to przełom - Które z Top 10 są faktycznie Top?
15:00 - 15:20 Jak poprawić efekty klasycznej resynchronizacji
15:20 - 15:40 Epizody szybkich rytmów przesionkowych w czasie kontroli stymulatora - czy mamy podstawy do antykoagulacji?
15:40 - 16:00 PRZERWA
 

Mini-sympozjum. Uszko lewego przedsionka zagrożeniem. Czy mamy rozwiązanie problemu? Różne metody - wady i zalety - dyskusja ekspertów.

16:00 - 16:15 Przezskórne metody zamykania uszka lewego przedsionka Dr hab. n.med. Grzegorz Smolka (Katowice)
16:15 - 16:30 Podwiązywanie uszka z dostępu przezosierdziowego - system LARIAT
16:30 - 16:45 Zamykanie uszka przezosierdziowe - system AtriClip Prof. dr hab. med. n. med. Marek Deja (Katowice)
16:45 - 17:00 Panel
17:00 - 17:15 PRZERWA
 

Mini-symposium "Migotanie przedsionków"

17:15 - 17:35 Ablacja migotania przedsionków w niewydolnosci serca z obniżoną frakcją wyrzutową
17:35 - 17:55 Ablacja migotania przedsionków: "How Old is Too Old & How Large is Too Large"
17:55 - 18:15 Antykoagulacja w migotaniu przedsionków u pacjentów z chorobą wieńcową
18:15 - 18:20 Zakończenie dnia
 

WTOREK, 26 LISTOPADA 2019

 

Mini-Sympozjum "Niewydolność serca - wyzwania współczesności"

09:00 - 09:20 Pilotaż Kompleksowej Opieki Nad Osobami z Niewydolnością Serca - czy warto spróbować?
09:20 - 09:40 Niewydolność serca i diuretyki - stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
09:40 - 10:00 Co to znaczy niewydolność prawej komory?
10:00 - 10:20 Wielokrotne hospitalizacje w niewydolności serca
10:20 - 10:30 Panel
10:30 - 10:50 PRZERWA
 

Mini-Sympozjum "Kardiopulmonologia"

10:50 - 11:10 Przewlekła obturacyjna choroba płuc i niewydolność serca - trudne współistnienie
11:10 - 11:30 Przewlekła obturacyjna choroba płuc i migotanie przedsionków - mało znana relacja
11:30 - 11:50 Cor pulmonale - serce w grupie 3 nadciśnienia płucnego
11:50 - 12:10 Konsekwencje sercowo-naczyniowe obturacyjnego bezdechu sennego
12:10 - 12:20 Panel
12:20 - 12:40 PRZERWA
 

Mini-Sympozjum "Kardioonkologia"

12:40 - 13:00 Kardiotoksyczność chemioterapii przeciwnowotworowej
13:00 - 13:20 Prewencja i monitorowanie kardiotoksyczności terapii onkologicznej - aktualne wytyczne ESC i ASCO
13:20 - 13:40 Niesprowokowana zakrzepica żylna lub zatorowość płucna - czy należy poszukiwać choroby nowotworowej
13:40 - 14:00 Radioterapia u chorego z implantowanym urządzeniem elektrycznym
14:00 - 14:10 Panel
14:10 - 15:10 OBIAD
 

Mini-Symposium "Kardiodiabetologia"

15:10 - 15:30 Serce pacjenta z cukrzycą - jak bardzo jest inne
15:30 - 15:50 Nadciśnienie i cukrzyca - praktyczny przewodnik
15:50 - 16:10 SGLT2 - czy przełom w leczeniu skojarzenia cukrzycy i niewydolności serca
16:10 - 16:30 Rewaskukaryzacja wieńcowa u pacjentów z cukrzycą
16:30 - 16:40 Panel