XII Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

 

PONIEDZIAŁEK, 25 LISTOPADA 2019

13:00 - 14:00 OBIAD
 

Elektrokardioterapia - aktualności - II


Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Kargul
14:00 - 14:20 Nieadekwatne wyładowania kardiowertera jako wskazanie do ablacji migotania przedsionków Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński (Łódź)
14:20 - 14:40 Kardiomioptaia postymulacyjna; jak leczyć i jak zapobiegać Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba (Katowice)
14:40 - 15:00 Dlaczego wytyczne ACC/AHA/HRS 2018 to przełom - Które z Top 10 są faktycznie Top? Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński (Łódź), (Dr hab. n. med. Maciej Sterliński, prof. IK (Warszawa))
15:00 - 15:20 Jak poprawić efekty klasycznej resynchronizacji Dr n. med. Jacek Wilczek (Katowice)
15:20 - 15:40 Epizody szybkich rytmów przedsionkowych w czasie kontroli stymulatora - czy mamy podstawy do antykoagulacji? Prof. dr hab. Andrzej Lubiński (Łódź)
15:40 - 16:00 PRZERWA
 

Mini-sympozjum. Uszko lewego przedsionka zagrożeniem. Czy mamy rozwiązanie problemu? Różne metody - wady i zalety - dyskusja ekspertów.


Moderator: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
16:00 - 16:15 Przezskórne metody zamykania uszka lewego przedsionka Dr hab. n. med. Grzegorz Smolka (Katowice)
16:15 - 16:30 Podwiązywanie uszka z dostępu przezosierdziowego - system LARIAT Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś (Kraków)
16:30 - 16:45 Zamykanie uszka przezosierdziowe - system AtriClip Prof. dr hab. n. med. Marek Deja (Katowice)
16:45 - 17:00 Panel
17:00 - 17:15 PRZERWA
 

Mini-symposium "Migotanie przedsionków"


Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
17:15 - 17:35 Ablacja migotania przedsionków w niewydolnosci serca z obniżoną frakcją wyrzutową Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak (Szczecin)
17:35 - 17:55 Ablacja migotania przedsionków: "How Old is Too Old & How Large is Too Large" Dr n. med. Jacek Bednarek (Kraków)
17:55 - 18:15 Antykoagulacja w migotaniu przedsionków u pacjentów z chorobą wieńcową Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior (Zabrze)
18:15 - 18:20 Zakończenie dnia
 

WTOREK, 26 LISTOPADA 2019

 

Mini-Sympozjum "Niewydolność serca - wyzwania współczesności"


Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz
09:00 - 09:20 Pilotaż Kompleksowej Opieki Nad Osobami z Niewydolnością Serca - czy warto spróbować? Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler (Kraków)
09:20 - 09:40 Niewydolność serca i diuretyki - stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź)
09:40 - 10:00 Co to znaczy niewydolność prawej komory? Prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka (Kraków)
10:00 - 10:20 Wielokrotne hospitalizacje w niewydolności serca Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)
10:20 - 10:30 Panel
10:30 - 10:50 PRZERWA
 

Mini-Sympozjum "Kardiopulmonologia"


Prowadzący: Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski, Dr n. med. Anna Drzewiecka
10:50 - 11:10 Cor pulmonale - serce w grupie 3 nadciśnienia płucnego Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski (Łódź)
11:10 - 11:30 Przewlekła obturacyjna choroba płuc i niewydolność serca - trudne współistnienie Dr n. med. Anna Drzewiecka (Katowice)
11:30 - 11:50 Centralny bezdech senny Dr n. med. Dariusz Jagielski (Wrocław)
11:50 - 12:10 Konsekwencje sercowo-naczyniowe obturacyjnego bezdechu sennego Dr n. med. Danuta Łoboda (Katowice)
12:10 - 12:20 Panel
12:20 - 12:40 PRZERWA
 

Mini-Sympozjum "Kardioonkologia"


Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek
12:40 - 13:00 Kardiotoksyczność chemioterapii przeciwnowotworowej Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień (Katowice)
13:00 - 13:20 Prewencja i monitorowanie kardiotoksyczności terapii onkologicznej - aktualne wytyczne ESC i ASCO Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek (Katowice)
13:20 - 13:40 Niesprowokowana zakrzepica żylna lub zatorowość płucna - czy należy poszukiwać choroby nowotworowej Dr hab. n. med. Izolda Mrochen-Domin (Katowice)
13:40 - 14:00 Radioterapia u chorego z implantowanym urządzeniem elektrycznym Dr Robert Kwiatkowski (Katowice)
14:00 - 14:10 Panel
14:10 - 15:10 OBIAD
 

Mini-Symposium "Kardiodiabetologia"


Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt
15:10 - 15:30 Serce pacjenta z cukrzycą - jak bardzo jest inne Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt (Zabrze)
15:30 - 15:50 Nadciśnienie i cukrzyca - praktyczny przewodnik Dr hab. n. med. Rafał Młynarski (Katowice)
15:50 - 16:10 SGLT2 - czy przełom w leczeniu skojarzenia cukrzycy i niewydolności serca Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)
16:10 - 16:30 Rewaskukaryzacja wieńcowa u pacjentów z cukrzycą Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski (Katowice)
16:30 - 16:40 Panel