XII Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne 25,26.11.2019

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.
 

PONIEDZIAŁEK, 25 LISTOPADA 2019


13:00 – 14:00 OBIAD
 

Elektrokardioterapia – aktualności – IIProwadzący: Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Kargul

14:00 – 14:20 Nieadekwatne wyładowania kardiowertera jako wskazanie do ablacji migotania przedsionków
Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński (Łódź)
14:20 – 14:40 Kardiomioptaia postymulacyjna; jak leczyć i jak zapobiegać
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba (Katowice)
14:40 – 15:00 Dlaczego wytyczne ACC/AHA/HRS 2018 to przełom – Które z Top 10 są faktycznie Top?
Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński (Łódź), (Dr hab. n. med. Maciej Sterliński, prof. IK (Warszawa))
15:00 – 15:20 Jak poprawić efekty klasycznej resynchronizacji
Dr n. med. Jacek Wilczek (Katowice)
15:20 – 15:40 Epizody szybkich rytmów przedsionkowych w czasie kontroli stymulatora – czy mamy podstawy do antykoagulacji?
Prof. dr hab. Andrzej Lubiński (Łódź)
15:40 – 16:00 PRZERWA
 

Mini-sympozjum. Uszko lewego przedsionka zagrożeniem. Czy mamy rozwiązanie problemu? Różne metody – wady i zalety – dyskusja ekspertów.Moderator: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

16:00 – 16:15 Przezskórne metody zamykania uszka lewego przedsionka
Dr hab. n. med. Grzegorz Smolka (Katowice)
16:15 – 16:30 Podwiązywanie uszka z dostępu przezosierdziowego – system LARIAT
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś (Kraków)
16:30 – 16:45 Zamykanie uszka przezosierdziowe – system AtriClip
Prof. dr hab. n. med. Marek Deja (Katowice)
16:45 – 17:00 Panel

17:00 – 17:15 PRZERWA
 

Mini-symposium „Migotanie przedsionków”Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza

17:15 – 17:35 Ablacja migotania przedsionków w niewydolnosci serca z obniżoną frakcją wyrzutową
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak (Szczecin)
17:35 – 17:55 Ablacja migotania przedsionków: „How Old is Too Old & How Large is Too Large”
Dr n. med. Jacek Bednarek (Kraków)
17:55 – 18:15 Antykoagulacja w migotaniu przedsionków u pacjentów z chorobą wieńcową
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior (Zabrze)
18:15 – 18:20 Zakończenie dnia

 

WTOREK, 26 LISTOPADA 2019


 

Mini-Sympozjum „Niewydolność serca – wyzwania współczesności”Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

09:00 – 09:20 Pilotaż Kompleksowej Opieki Nad Osobami z Niewydolnością Serca – czy warto spróbować?
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler (Kraków)
09:20 – 09:40 Niewydolność serca i diuretyki – stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź)
09:40 – 10:00 Co to znaczy niewydolność prawej komory?
Prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka (Kraków)
10:00 – 10:20 Wielokrotne hospitalizacje w niewydolności serca
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)
10:20 – 10:30 Panel

10:30 – 10:50 PRZERWA
 

Mini-Sympozjum „Kardiopulmonologia”Prowadzący: Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski, Dr n. med. Anna Drzewiecka

10:50 – 11:10 Cor pulmonale – serce w grupie 3 nadciśnienia płucnego
Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski (Łódź)
11:10 – 11:30 Przewlekła obturacyjna choroba płuc i niewydolność serca – trudne współistnienie
Dr n. med. Anna Drzewiecka (Katowice)
11:30 – 11:50 Centralny bezdech senny
Dr n. med. Dariusz Jagielski (Wrocław)
11:50 – 12:10 Konsekwencje sercowo-naczyniowe obturacyjnego bezdechu sennego
Dr n. med. Danuta Łoboda (Katowice)
12:10 – 12:20 Panel

12:20 – 12:40 PRZERWA
 

Mini-Sympozjum „Kardioonkologia”Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

12:40 – 13:00 Kardiotoksyczność chemioterapii przeciwnowotworowej
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień (Katowice)
13:00 – 13:20 Prewencja i monitorowanie kardiotoksyczności terapii onkologicznej – aktualne wytyczne ESC i ASCO
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek (Katowice)
13:20 – 13:40 Niesprowokowana zakrzepica żylna lub zatorowość płucna – czy należy poszukiwać choroby nowotworowej
Dr hab. n. med. Izolda Mrochen-Domin (Katowice)
13:40 – 14:00 Radioterapia u chorego z implantowanym urządzeniem elektrycznym
Dr Robert Kwiatkowski (Katowice)
14:00 – 14:10 Panel

14:10 – 15:10 OBIAD
 

Mini-Symposium „Kardiodiabetologia”Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

15:10 – 15:30 Serce pacjenta z cukrzycą – jak bardzo jest inne
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt (Zabrze)
15:30 – 15:50 Nadciśnienie i cukrzyca – praktyczny przewodnik
Dr hab. n. med. Rafał Młynarski (Katowice)
15:50 – 16:10 SGLT2 – czy przełom w leczeniu skojarzenia cukrzycy i niewydolności serca
Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)
16:10 – 16:30 Rewaskukaryzacja wieńcowa u pacjentów z cukrzycą
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski (Katowice)
16:30 – 16:40 Panel