V Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych 26.11.2019

logo - małeKonferencja organizowana przez:
Zespół problemowy ds. pielęgniarstwa geriatrycznego, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

WTOREK, 26 LISTOPADA 20199:00 – 9:05 Otwarcie konferencji

Sesja 1
Sesja Inauguracyjna

9:05 – 9:35 Wykład inauguracyjny: Kompleksowa opieka nad pacjentami z niewydolnością serca? – co więcej możemy zrobić?
Dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz, prof. UM (Wrocław)
9:35 – 9:55 Edukacja pacjentów z niewydolnością serca – priorytetowa rola Pielęgniarki Niewydolności Serca
Dr n. med. Magdalena Lisiak (Wrocław)
9:55 – 10:15 Wybrane prawa pacjenta w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem geriatrycznym
Dr n. o zdr. Tomasz Iwański (Oświęcim)
10:15 – 10:30 Rozwój zawodowy pielęgniarek
Mgr Anna Janik (Katowice)
10:30 – 10:45 Nagły zgon sercowy – co wiedzieć należy?
Mgr Piotr Hetman (Kraków)
10:45 – 11:15 PRZERWA

Sesja 2
Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad pacjentem z niewydolnością serca w podeszłym wieku

11:15 – 11:35 Zmiany inwolucyjne w okresie starzenia
Prof. Dr hab. n. med. Czesław Marcisz (Katowice)
11:35 – 11:55 Niedożywienie w niewydolności serca
Mgr Marta Wleklik (Wrocław)
11:55 – 12:15 Odleżyny u pacjentów w podeszłym wieku z niewydolnością serca
Dr n med. Justyna Glik (Siemianowice Śląskie)
12:15 – 12:35 Zaburzenia mentalne w niewydolności serca
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska (Katowice)
12:35 – 13:00 Jak usprawniać pacjenta w starszym wieku z niewydolnością serca
Dr hab. n. med. Jacek Durmała (Katowice)