V Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych

logo - małeKonferencja organizowana przez:
Zespół problemowy ds. pielęgniarstwa geriatrycznego, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.


 

WTOREK, 26 LISTOPADA 2019

9:00 - 9:05 Otwarcie konferencji

Sesja 1
Sesja Inauguracyjna

9:05 - 9:35 Wykład inauguracyjny: Kompleksowa opieka nad pacjentami z niewydolnością serca? – co więcej możemy zrobić? Dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz, prof. UM (Wrocław)
9:35 - 9:55 Edukacja pacjentów z niewydolnością serca - priorytetowa rola Pielęgniarki Niewydolności Serca Dr n. med. Magdalena Lisiak (Wrocław)
9:55 - 10:15 Wybrane prawa pacjenta w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem geriatrycznym Dr n. o zdr. Tomasz Iwański (Oświęcim)
10:15 - 10:30 Rozwój zawodowy pielęgniarek Mgr Anna Janik (Katowice)
10:30 - 10:45 Nagły zgon sercowy – co wiedzieć należy? Mgr Piotr Hetman (Kraków)
10:45 - 11:15 PRZERWA

Sesja 2
Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad pacjentem z niewydolnością serca w podeszłym wieku

11:15 - 11:35 Zmiany inwolucyjne w okresie starzenia Prof. Dr hab. n. med. Czesław Marcisz (Katowice)
11:35 - 11:55 Niedożywienie w niewydolności serca Mgr Marta Wleklik (Wrocław)
11:55 - 12:15 Odleżyny u pacjentów w podeszłym wieku z niewydolnością serca Dr n med. Justyna Glik (Siemianowice Śląskie)
12:15 - 12:35 Zaburzenia mentalne w niewydolności serca Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska (Katowice)
12:35 - 13:00 Jak usprawniać pacjenta w starszym wieku z niewydolnością serca Dr hab. n. med. Jacek Durmała (Katowice)