Kurs dla rezydentów „EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii”

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

PONIEDZIAŁEK, 25 LISTOPADA 2019

9:00 - 11:00 Elektrokardiogram
11:00 - 11:45 Koronarografia
11:45 - 12:00 PRZERWA
12:00 - 12:45  Elektrokardiogram w elektroterapii
12:45 - 14:15 Echokardiografia