Kurs dla rezydentów „EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii” 25.11.2019


PONIEDZIAŁEK, 25 LISTOPADA 2019

9:00 – 11:00 Elektrokardiogram
Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło; I Katedra i Klinika Kardiologii SUM, GCM Katowice
11:00 – 11:45 Koronarografia
Dr Karol Sanecki; Katedra Elektrokardiologii, Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca SUM, GCM Katowice
11:45 – 12:00 PRZERWA
12:00 – 12:45  Elektrokardiogram w elektroterapii
Dr Michał Gibiński, Katedra Elektrokardiologii, Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca SUM, GCM Katowice
12:45 – 14:15 Echokardiografia
Dr n.med. Jolanta Biernat, Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis; Katedra Elektrokardiologii, Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca SUM, GCM Katowice

[/rawr]