Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na doroczną konferencję IX Śląska Jesień Elektrokardiologii
z XVI Warsztatami Stymulacji Fizjologicznej i Resynchronizującej oraz Arytmologii Praktycznej.
Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2022 r. w jednym z najstarszych miast nie tylko na Śląsku, ale i w Polsce – Cieszynie. Obrady odbędą się w podwojach Wydziału Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.

Krzysztof S. Gołba

Program tegorocznej edycji zawiera prezentacje znakomitych specjalistów. Będą mówić o:

 1. Stymulacji układu bodźcoprzewodzącego w różnych sytuacjach klinicznych – stymulacja pęczka Hisa i lewej odnogi pęczka Hisa.
 2. Alternatywnych możliwościach leczenia opornych na klasyczne postępowanie komorowych zaburzeń rytmu.
 3. Algorytmach optymalizacji efektów klasycznej i nie tylko resynchronizacji.
 4. Nowych technologiach w elektrofizjologii.
 5. Przezskórnych kardiowerterach-defibrylatorach.
 6. Stymulacji bezelektrodowej.
 7. Telemonitoringu urządzeń wszczepialnych.
 8. Zaawansowanych technikach przezżylnego usuwania elektrod.
 9. Ablacji migotania przedsionków – algorytmach predykcji sukcesu.
 10. Urządzeniach wszczepialnych w diagnostyce metodą rezonansu magnetycznego.
 11. Aktualnych zaleceniach w leczeniu niewydolności serca.

Równolegle toczyć się będzie Śląska Konferencja Elektroradiologów i personelu pracującego w promieniowaniu jonizującym.
Jak co roku odbędzie się szkolenie w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta – ORP oraz kursy programowania i zastosowania urządzeń wszczepialnych oraz przygotowania pacjenta i postępowania w trakcie zabiegu ablacji.
Zaplanowany został także wydzielony program dla personelu pielęgniarskiego.
Mam nadzieję, że tak jak w latach poprzednich, zechcą Państwo spotkać się z nami i wspólnie uczcić jubileusz 35-lecia powstania Oddziału Elektrokardiologii.

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
Wraz z Zespołem