Rejestracja- II Śląska Konferencja Elektroradiologów

ZE WZGLĘDÓW EPIDEMICZNYCH REJESTRACJA ZOSTAŁA CHWILOWO WSTRZYMANA.
WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE.


Opłaty

 • do 31.10.2020: 50 zł brutto
 • po 31.10.2020: 100 zł brutto

Opłata obejmuje:

 • identyfikator
 • udział w sesjach naukowych
 • catering przewidziany programem
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa
 • 5 punktów szkoleniowych z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta zgodnie z zapisami ustawy Prawo Atomowe – dla osób uczestniczących w sesji ORP.
Dodatkowo

Możliwość wzięcia udziału w kursie programowania dla uczestników stacjonarnych – możliwość zapisania na miejscu


Opcje dodatkowo płatne

Spotkanie towarzyskie, kolacja 28.11.2020 r. godz.20.00: 150 zł brutto/osobę
UWAGA! Do 15.11.2020 istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu Gołębiewski po preferencyjnych cenach.
Rezerwacja bezpośrednio w hotelu (przez recepcję hotelową) na hasło Elektrokardiologia Ochojec.
Gwarantowane ceny: 330zł/dobę – pokój 1 osobowy, 490zł/dobę – pokój 2-osobowy. Ceny obejmują śniadanie raz dostęp do strefy basenowej (zgodnie z regulaminem hotelu dot. obostrzeń COVID).


Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBANK S.A.
Nr konta: 79 1140 2017 0000 4202 1296 0659
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „ELEKTRORADIOLOGIA”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Opłata na miejscu – w recepcji Konferencji, możliwa jest gotówką lub za pomocą kart płatniczych VISA albo MasterCard.


Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

UWAGA! W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i obecnie obowiązującymi przepisami, kierując się ochroną życia i zdrowia uczestników, organizator będzie obserwował z uwagą aktualną sytuacją epidemiczną i prawną i w dowolnym momencie może zmienić charakter konferencji z opcji stacjonarnej na tylko i wyłącznie online lub podjąć decyzję o odwołaniu konferencji. W takiej sytuacji uczestnik otrzymuje zwrot wniesionej opłaty – całkowity w przypadku odwołania konferencji lub rezygnacji i częściowy do kwoty fee przewidzianej za udział online – jeżeli na taki udział uczestnik się zdecyduje.


W przypadku realizacji Konferencji w planowanej formie i rezygnacji uczestnika z udziału w Konferencji:

 1. Opłata manipulacyjna związana z anulacją rejestracji wynosi 30 zł brutto. Zostanie ona potrącona z wniesionej opłaty rejestracyjnej.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 31.10.2019 r. 100% wniesionej opłaty minus opłata manipulacyjna (30 zł)
  po 31.10.2019r. Opłata nie podlega zwrotowi
 3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.