Punkty edukacyjne

Uczestnicy Konferencji w zależności od rodzaju zajęć, w których biorą udział otrzymują:

XI Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne – czwartek i piątek 15-16 listopada 2018:

 • 6,75 punktu edukacyjnego PTK
 • 8,25 punktu edukacyjnego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.)

Kurs EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii” – czwartek 15 listopada 2018:

 • 5,5 punktu edukacyjnego PTK
 • 5,5 punktu edukacyjnego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.)

Warsztaty „Stymulacja pęczka Hisa praktycznie” – czwartek 15 listopada 2018:

 • 3 punkty edukacyjne PTK
 • 3 punkty edukacyjne doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.)

Kursy programowania urządzeń wszczepialnych dla lekarzy (każdy z kursów) – czwartek 15 listopada 2018:

 • 1,5 punktu edukacyjnego PTK
 • 1,5 punktu edukacyjnego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.)

Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” – piątek 16 listopada 2018:

 • 15 punktów akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii PTK
 • 6,75 punktu edukacyjnego PTK
 • 5,5 punktu edukacyjnego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.)

IV Śląska Konferencja Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych – czwartek 15 listopada 2018:

 • 2,5 punktu edukacyjnego PTK

Kurs programowania urządzeń wszczepialnych dla pielęgniarek i techników – czwartek 15 listopada 2018:

 • 1 punkt edukacyjny PTK