Rejestracja – XIII Jesienne Warsztaty Stymulacji Fizjologicznej, kursy

Ze względu na sytuację epidemiczną podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu Śląskiej Jesieni. Nowy termin podamy wkrótce. Rejestracja do momentu określenia nowego terminu została wstrzymana


Przed zarejestrowaniem się prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.


Opłaty

Opłata zależy od wybranego rodzaju uczestnictwa i terminu dokonania wpłaty.

Podane ceny to kwoty brutto, zawierające VAT 23%.

Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 31.10.2020 po 31.10.2020
A Udział stacjonarny XIII Jesienne Warsztaty Stymulacji Fizjologicznej i wybrane kursy1
Limit miejsc: 50 osób
200 zł 300 zł
B Udział online XIII Jesienne Warsztaty Stymulacji Fizjologicznej bezpłatnie bezpłatnie
C Udział online wybrane kursy2 (opłata za pojedynczy kurs) 50 zł 50 zł

Legenda:
1 W przypadku odwołania konferencji lub zmiany jej formy tylko na konferencje na Platformie Cyfrowej uczestnik ma prawo do 100% zwrotu wniesionej opłaty. W przypadku podjęcia decyzji o udziale w kursach w wersji online zwrot jest wykonywany do kwoty wynikającej z liczby wybranych kursów.
2 Organizator przewiduje następujące kursy:

 • Kurs „Stymulacja pęczka Hisa”
 • Kurs: „Echokardiografia kontrastowa”
 • Kurs „EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii”
 • Kursy programowania urządzeń wszczepialnych (dostępne tylko stacjonarnie, zapisy na miejscu)

Opcje dodatkowo płatne

Spotkanie towarzyskie, kolacja 28.11.2020 r. godz.20.00: 150 zł brutto/osobę
UWAGA! Do 15.11.2020 istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu Gołębiewski po preferencyjnych cenach.
Rezerwacja bezpośrednio w hotelu (przez recepcję hotelową) na hasło Elektrokardiologia Ochojec.
Gwarantowane ceny: 330zł/dobę – pokój 1 osobowy, 490zł/dobę – pokój 2-osobowy. Ceny obejmują śniadanie oraz dostęp do strefy basenowej (zgodnie z regulaminem hotelu dot. obostrzeń związanych z COVID-19).


Zawartość pakietu konferencyjnego

W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik uczestniczący stacjonarnie otrzymuje:

 • identyfikator,
 • udział w wykładach XIII Jesiennych Warsztatów Stymulacji Fizjologicznej i w wybranych kursach,
 • catering przewidziany programem,
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa,
 • dostęp do Platformy Cyfrowej Konferencji z wszelkimi profitami udziału online.
 • Dodatkowo: Możliwość wzięcia udziału w kursie programowania dla uczestników stacjonarnych (opcja niedostępna w rejestracji – zapisy na miejscu)

Uczestnik uczestniczący online otrzymuje dostęp do Platformy Cyfrowej Konferencji umożliwiający:

 • oglądanie transmisji live w XIII Jesiennych Warsztatów Stymulacji Fizjologicznej i wybranych opłaconych kursów w trakcie Konferencji,
 • interaktywny udział w Konferencji – zadawanie pytań wykładowcom w trakcie transmisji live,
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w wybranych panelach zajęć.


Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBANK S.A.
Nr konta: 79 1140 2017 0000 4202 1296 0659
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „ELEKTROKARDIOLOGIA”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Opłata na miejscu – w recepcji Konferencji, możliwa jest gotówką lub za pomocą kart płatniczych VISA albo MasterCard. Ze względu na stan epidemii aby ograniczyć możliwości bezpośrednich kontaktów prosimy jednak o korzystanie z tej możliwości w wyjątkowych sytuacjach i o wcześniejsze dokonywanie płatności przelewem.


Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty – w przypadku rejestracji płatnych

 1. Opłata manipulacyjna związana z anulacją rejestracji wynosi 30 zł brutto. Zostanie ona potrącona z wniesionej opłaty rejestracyjnej.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 31.10.2020 r. 100% wniesionej opłaty minus opłata manipulacyjna (30 zł)
  po 31.10.2020r. Opłata nie podlega zwrotowi
 3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.

UWAGA! W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i obecnie obowiązującymi przepisami, kierując się ochroną życia i zdrowia uczestników, organizator będzie obserwował z uwagą aktualną sytuacją epidemiczną i prawną i w dowolnym momencie może zmienić charakter konferencji z opcji hybrydowej na tylko i wyłącznie online lub podjąć decyzję o odwołaniu konferencji. W takiej sytuacji uczestnik decydujący się na udział stacjonarny otrzymuje zwrot wniesionej opłaty – całkowity w przypadku odwołania konferencji lub rezygnacji z udziału w niej i częściowy do kwoty fee przewidzianej za udział online wynikającej z liczby wybranych kursów – jeżeli na taki udział uczestnik się zdecyduje.