Program jesień 2020/zima 2021


SalaOperacyjna

Zachęcamy do oglądania nagrań wykładów i zabiegów

Aby obejrzeć nagrania należy:

Nagrania dostępne będą do 30.09.2021.
Aktualnie dostęp do Platformy jest bezpłatny.

ŚLĄSKA JESIEŃ/ZIMA ELEKTROKARDIOLOGICZNA 2020/2021

Otwarcie

Krzysztof S. Gołba

Kurs „Stymulacja pęczka Hisa”

 • Zabieg z komentarzem operatora i elektroradiologa – Rafał Gardas, Kamil Zub. To i inne nagrania obejrzysz na Platformie Cyfrowej.
 • Sprzęt – czym dysponujemy (Medtronic, Abbott) – Rafał Gardas
 • Programowanie. Wyzwania, problemy do rozwiązania i obserwacja odległa – Rafał Sznajder
 • Elektrokardiogram w stymulacji pęczka Hisa – Grzegorz Jarosiński

Kurs „Echokardiografia kontrastowa”

Jolanta Biernat, Kinga Gościńska-Bis, Tomasz Kniewski

Sesja „Usuwanie elektrod”

 • Prezentacja zabiegu usunięcia wielu elektrod – Anna Drzewiecka, Eugeniusz Piłat, Kamil Zub
 • Komentarz – Barbara Małecka
 • Zabieg usunięcia układu stymulującego u pacjenta z COVID-19 i CDRIE – Anna Drzewiecka, Eugeniusz Piłat, Kamil Zub

Sesja „Elektroterapia w dobie COVID-19”

 • Zasady funkcjonowania Pracowni Elektroterapii w dobie COVID-19 – Grzegorz Jarosiński
 • Nagranie z zabiegu wymiany stymulatora u pacjenta z COVID-19 – Grzegorz Jarosiński, Kamil Zub
 • Komentarz – Maciej Kempa

Sesja „Kardiologia w dobie COVID-19”

 • Diagnostyka i terapia kardiologiczna w dobie epidemii COVID-19, powikłania kardiologiczne po COVID-19 – Rafał Młynarski

Sesja „Nowości w leczeniu niewydolności serca / Farmakologia contra elektroterapia czy lepiej razem?”

 • Czy dapagliflozyna ( inhibitor SGLT2) ma szansę stać się nowym standardem postępowania w leczeniu niewydolności serca? Wyniki badania DAPA-HF. – Piotr Rozentryt
 • Wpływ sakubitrylu/walsartanu na duże naczynia i remodeling mięśnia sercowego. Badania PROVE-HF i EVALUATE-HF – Kinga Gościńska-Bis

Sesja „Leczenie przeciwzakrzepowe – wyzwanie współczesności”

 • Co wynika z badania Compass dla polskich pacjentów – Mariusz Gąsior
  Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące miejsca riwaroksabanu w terapii stabilnej choroby wieńcowej 2019
 • Przewlekły zespól wieńcowy w świetle nowych wytycznych – Wojciech Wojakowski
  Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych oraz przezskórne interwencje wieńcowe vs pomostowanie aortalne wieńcowe u chorych na cukrzycę ze współistniejącą stabilną chorobą niedokrwienną serca

Sesja „Radiochirurgia w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu”

 • Prezentacja idei i techniki- Marcin Miszczyk, Tomasz Jadczyk

Sesja „Arytmie nadkomorowe”

 • Ablacja migotania przedsionków – najważniejsze przesłania z wytycznych – Jacek Bednarek
 • Arytmie nadkomorowe – wytyczne ESC 2019 – Krzysztof J. Wranicz

Sesja „Stymulacja fizjologiczna”

 • Wprowadzenie historyczne – Włodzimierz Kargul, Krzysztof S. Gołba
 • Stymulacja fizjologiczna – przyszłość to stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa – Marek Jastrzębski

Sesja „Telemontoring urządzeń wszczepialnych”

 • Telemonitoring urządzeń wszczepialnych w czasie pandemii COVID-19 – Przemysław Mitkowski
 • Prezentacja systemów telemonitoringu urządzeń wszczepialnych:
  BOSTON: Zdalne monitorowanie kardiologicznych urządzeń wszczepialnych. Czy mamy dziś większe możliwości? – Sławomir Pluta
  MEDTRONIC: System CARELINKTMBartłomiej Szwarc
  ABBOTT

Kursy programowania urządzeń wszczepialnych

 • BOSTON: Programowanie urządzeń wszczepialnych ICD, CRTD – praktyczne wskazówki – Mateusz Otręga
 • MEDTRONIC: Technologia MEDTRONIC SURESCANTM MRI. Badanie MRI bez stref wykluczeń w aparatach 1.5T oraz 3T – Bartłomiej Szwarc
 • ABBOTT