Kursy Programowania urządzeń wszczepialnych

Godz. 8:30 - 14:00

Kursy programowania dostępne dla wszystkich lekarzy z opłaconym fee XI Jesiennych Warsztatów Resynchronizacyjnych lub kursu "„Echokardiografia ...
Kurs do wyboru:
8:30 - 10:00 Programowanie dla lekarzy bsc_logo
10:30 - 12:00 Programowanie dla lekarzy MEDTRONIC
12:30 - 14:00 Programowanie dla lekarzy logo_abbott