Komitet Naukowo-organizacyjny

Przewodniczący: Krzysztof S. Gołba
Kamil Zub (Panel Elektroradiologów)
Piotr Gurowiec (Panel Pielęgniarski)

Członkowie:
Andrzej Kubicius
Anna Drzewiecka
Eugeniusz Piłat
Jolanta Biernat
Kinga Gościńska-Bis
Rafał Gardas
Rafał Młynarski
Tomasz Jadczyk