Rejestracja

UWAGA!
Dla lekarzy istnieje możliwość uzyskania bezpłatnego fee poprzez firmy partnerskie. Prosimy o kontaktowanie się z lokalnymi przedstawicielami firm partnerskich.

Przed zarejestrowaniem się prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.
Aby wyświetlić formularz rejestracyjny, skorzystaj z poniższego przycisku:


Jeśli jesteś zainteresowany opcjami dodatkowo płatnymi – noclegiem lub uczestnictwem w spotkaniu MEET TOGETHER naciśnij poniższy przycisk:


Opłaty

Opłata zależy od zajęć, w których chcesz uczestniczyć
Podane ceny to ceny brutto, zawierają VAT 23%.

Rodzaj uczestnictwa Koszt
do 15.11.2022 od 16.11.2022 tylko online
 • Panel Lekarski (2 dni)*
 600 zł 800 zł 300 zł
 • Panel Elektrodariologów (2 dni)**
70 zł 150 zł 50 zł
 • Panel Pielęgniarski (1 dzień)
60 zł 100 zł 30 zł

*   Zakup Panelu Lekarskiego zawiera w sobie dostęp do Panelu Elektrokardiologów i Panelu Pielęgniarskiego
** Zakup Panelu Elektrokardiologów zawiera w sobie dostęp do Panelu Pielęgniarskiego

 

Podstawowa opłata rejestracyjna Uczestnika Konferencji – udział stacjonarny, obejmuje:

 • identyfikator i materiały konferencyjne,
 • udział w sesjach naukowych,
 • przerwy kawowe, lunch,
 • wstęp na wystawę medyczną (w przypadku studentów i pielęgniarek nie posiadających prawa do wystawiania recept ograniczony jedynie do części wystawy nie zawierającej reklamy leków recepturowych)
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w wybranych panelach zajęć,
 • dostęp do Platformy Cyfrowej i wszystkie opcje uczestnictwa online

W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje dostęp do platformy Cyfrowej obejmujący:

 • możliwość oglądania transmisji live zgodnie z wybraną opcją udziału,
 • możliwość interaktywnego udziału – zadawania pytań w trakcie transmisji live,
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w wybranych panelach zajęć,
 • dostęp do wystaw wirtualnych,
 • 12 miesięczny dostęp do zarchiwizowanych materiałów (wykładów i materiałów Partnerów).

Opcje dodatkowo płatne

 • możliwość wykupienia noclegu,
 • możliwość uczestnictwa w spotkaniu Meet Together.

Czytaj więcej ….
 


Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: ING Bank Śląski
Nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 2583 2653
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: “SJE2022
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: Fundacja “Elektrokardiologia-Ochojec” , ul. Ziołowa 45/47,
40-635 Katowice, POLSKA

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

 1. W związku, z tym, że Organizator nie przewiduje 100% zwrotów płatności prosimy o przemyślane dokonywanie wpłat.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizatora. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 15.11.2022 r. 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  po 15.11.2022r. Opłata nie podlega zwrotowi
 3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizatora podpisanej kopii faktury korygującej.
 4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.

 
Ważne linki
Regulamin uczestnictwa
Klauzula Informacyjna RODO
Polityka prywatności