Realizacja płatności, anulacje … 2017

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBANK S.A.
Nr konta: 69 1140 2004 0000 3402 7575 3047
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „ELEKTROKARDIOLOGIA”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Opłata na miejscu – w recepcji Konferencji, możliwa jest gotówką lub za pomocą kart płatniczych VISA albo MasterCard.
 

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty – w przypadku rejestracji płatnych

  1. Opłata manipulacyjna związana z anulacją rejestracji wynosi 20 zł brutto. Zostanie ona potrącona z wniesionej opłaty rejestracyjnej.
  2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
    Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
    do dnia 14.10.2017 r. 100% wniesionej opłaty minus opłata manipulacyjna (20 zł)
    po 14.10.2017 r. Opłata nie podlega zwrotowi
  3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
  4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.