Punkty edukacyjne 2017

Uczestnicy Konferencji w zależności od rodzaju zajęć, w których biorą udział otrzymują:

X Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne – Środa i Czwartek 15-16 listopada 2017:

  • 10 punktów akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii PTK
  • 10,5 punktu edukacyjnego PTK
  • 17 punktów edukacyjnych doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.)

Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” – Wtorek 14 listopada 2017:

  • 15 punktów akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii PTK
  • 5 punktów edukacyjnych PTK
  • 5 punktów edukacyjnych doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.)

Kurs „Egzamin praktyczny z kardiologii – EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia” – Wtorek 14 listopada 2017:

  • 5,75 punktu edukacyjnego PTK
  • 6,5 punktu edukacyjnego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.)

III Śląska Konferencja Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych Wtorek 14 listopada 2017:

  • 5,25 punktu edukacyjnego PTK