Program – Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” – wtorek 14.11.2017

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.
Ostatnia modyfikacja: 09.11.2017.

Echokardiografia w zabiegach implantacji stymulatorów i kardiowerterów- defibrylatorów 9:30 - 10:00

Prowadzący:
Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis

Echokardiografia i inne metody obrazowania w zabiegach elektrofizjologii i ablacji 10:00 - 10:30

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Przerwa 10:30 - 10:45

Obrazowanie i diagnostyka prawej komory serca 10:45 - 11:15

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba

Dysfunkcja zastawki trójdzielnej i prawej komory związana z elektrodami wewnątrzsercowymi 11:15 - 11:45

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski

Przerwa 11:45 - 12:00

Przypadki kliniczne – wskazania do wszczepiania stymulatorów 12:00 - 12:30

Prowadzący:
Dr Anna Szajerska-Kurasiewicz, Dr Tomasz Oleksy

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia 12:30 - 13:00

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Lunch 13:00 - 14:00

Powikłania elektroterapii w echokardiografii i innych metodach obrazowania 14:00 - 14:30

Prowadzący:
Dr hab. n. med. Rafał Młynarski

Echokardiografia w komorowej terapii resynchronizującej 14:30 - 15:00

Prowadzący:
Dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka

Przerwa 15:00 - 15:15

Ocena czynności lewej komory w rytmie zatokowym i migotaniu przedsionków 15:15 - 15:45

Prowadzący:
Dr n. med. Jolanta Biernat

Przypadki kliniczne – powikłania elektrostymulacji (3 x 10 min) 15:45 - 16:15

Prowadzący:
Dr Anika Doruchowska-Raczek, Dr Jolanta Pol-Romik

Zakończenie kursu i posumowanie - zebranie ankiet uczestników 16:15 - 16:20

Przerwa 16:20 - 16:45

Szkolenie "Rozpoznawanie zaburzeń pracy wszczepialnych układów do elektroterapii serca a codziennej praktyce kardiologa" 16:15 - 16:20