Program – czwartek 16.11.2017

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.
Ostatnia modyfikacja: 10.11.2017

  SALA A SALA B
09:00 - 10:30

Sesja 5
Pacjent z kardiowerterem-defibrylatorem - burza elektryczna

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński

Sesja 5
Elektroterapia - pytania i dylematy

Przewodniczący sesji: Prof. dr. hab. n.med. Maria Trusz-Gluza, Dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz
  Burza elektryczna - występowanie, czynniki wyzwalające, typy arytmiiDr hab. n. med. Krzysztof Szydło Nieadekwatne interwencje - algorytmy decyzyjneDr n. med. Michał Chudzik
  Schematy postepowania doraźnego w burzy elektrycznejDr hab. n. med. Paweł Ptaszyński Czy AHRE w pamięci rozrusznika jest wskazaniem do antykoagulacji; po ENGAGE a przed ARTESiA i NOAH?Dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz
  Burza elektryczna w codziennej praktyce: różne schematy farmakoterapii czy od razu ablacja?Dr n. med. Andrzej Hoffmann Terapia wysokoenergetyczna u chorych z EF 30 - 35%, szara strefa, wielki problem Dr hab. n. med. Marcin Grabowski
  Co dalej po ostrej fazie burzy elektrycznej - leczenie niewydolności serca, rewaskularyzacja, CRTProf. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski Czy pacjenci z blokiem prawej odnogi są dobrymi kandydatami do CRT?Dr hab. n. med. Ewa Lewicka
11:00 - 12:00

Sesja 6
Nowości w elektrokardiologii

Przewodniczący sesji: Dr hab. n. med. Oskar Kowalski, Dr n. med. Edward Koźluk

Sesja 6
Migotanie przedsionków - aktualności

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
  Kardiowerter podskórny i rozrusznik bezelektrodowy - ściśle określone populacje pacjentówDr hab. n. med. Oskar Kowalski Ablacja przed farmakoterapią w migotaniu przedsionków Dr n. med. Artur Fuglewicz
  Ablacja migotania przedsionków - dla kogo, jak, pacjenci z małą szansą długotrwałego efektuDr n. med. Edward Koźluk Krioablacja balonowa a ablacja RF - czy przełom?Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak
  Pęczek Hisa jako nowe miejsce stymulacji - odmienności w EKGProf. dr hab. n. med. Marek Jastrzębski Przezskórne zamykanie uszka - konsensus monachijski 2017 Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
12:30 - 14:00

Sesja 7
Niewydolność serca

Przewodniczący sesji:Dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz, Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Sesja 7
Optymalizacja CRT - jak poprawić efekty

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, Prof. dr. hab. n.med. Włodzimierz Kargul
  Arytmie w niewydolności sercaProf. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj Poprawa czynnościowa czy poprawa echokardiograficzna - co powinno być naszym celem?Dr n. med. Jolanta Biernat
  Nowe wskazania do resynchronizacjiDr hab. n. med. Maciej Sterliński Optymalizacja w resynchronizacji: czy automatyczne algorytmy są przydatne?Dr n. med. Jacek Wilczek
  Kiedy kierować pacjenta z HF do elektrokardiologa?Dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz Ekstrasystolia komorowa: kiedy i jak interweniować?Dr hab. n. med. Krzysztof Błaszyk
  Zespół słabości w niewydolności sercaDr n. med. Agnieszka Młynarska Predykcja braku odpowiedzi na terapię resynchronizujacąDr n. med. Kinga Gościńska-Bis
15:30 - 16:30

Sesja 8
Omdlenia – po amerykańskich i przed europejskimi wytycznymi

Przewodniczący sesji:Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski, Prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny

Sesja 8
Przezżylne usuwanie elektrody (TLE) - dylematy cz. 2

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n.med. Barbara Małecka, Dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
  Pacjent po omdleniu zgłasza się do SOR/IPProf. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski Zastawka trójdzielna – locus minoris resistentiaeProf. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
  Zawroty głowy, omdlenia i upadki u osób w starszym wiekuProf. dr hab. n. med. Romuald Ochotny Nieinfekcyjne wskazania do usuwania elektrodProf. dr hab. n.med. Barbara Małecka
  Omdlenia u młodych dorosłychDr hab. n. med. Jacek Gajek Laserowe usuwanie elektrod Dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
18:30- 20.00

Sesja jubileuszowa XXX lecie Elektroterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym

Zobacz program...