Program – SESJA JUBILEUSZOWA, czwartek 16.11.2017

18:30-20:00


  1. Otwarcie i powitanie gości Prof. Krzysztof S. Gołba
  2. Wystąpienie Prof. Maria Trusz-Gluza
  3. Wystąpienie Prof. Włodzimierz Kargul
  4. Wystąpienie Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Podsekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie
  5. Wystąpienie Senator RP Leszek Piechota: w imieniu Pana Senatora Dyrektor biura Nicole Polak-Rajczyk
  6. Wręczenie odznak Zasłużonym dla Województwa Śląskiego Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk
  7. Wręczenie Medali Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – Prof. Barbara Małecka, Prof. Jacek Lelakowski, Dr n. med Jacek Bednarek
  8. Wystąpienie JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. Przemysław Jałowiecki.

20:00 KOLACJA