Opłaty 2017

Opłata rejestracyjna netto/brutto1 wynosi:

Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 31.10.2017 po 31.10.2017
X Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne
A Lekarze 243,90 zł/300zł 325,20 zł 400 zł
A Lekarze
w przypadku równoległego opłacenia kursu dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii”
121,95 zł/150 zł 162,60 zł/200 zł
B Lekarze w trakcie specjalizacji/ stażyści2 162,60 zł/200 zł 243,90 zł/300 zł
B Lekarze w trakcie specjalizacji/ stażyści2
w przypadku równoległego opłacenia kursu „Egzamin praktyczny z kardiologii – EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia”
121,95 zł/150 zł 162,60 zł/200 zł
C Pielęgniarki i technicy medyczni 81,30 zł/100 zł 121,95 zł/150 zł
D Studenci 3

Bez opłat Bez opłat
III Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych
(wtorek 14 listopada 2017, limit miejsc: 80)
C Pielęgniarki i technicy medyczni Bez opłat Bez opłat
D Studenci 3

Bez opłat Bez opłat
Kurs „Egzamin praktyczny z kardiologii – EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia” dedykowany specjalizującym się w kardiologii
(wtorek 14 listopada 2017, limit miejsc: 80)
A,B Lekarze/ Lekarze w trakcie specjalizacji/ stażyści 162,60 zł/200 zł 243,90 zł/300 zł
Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” dedykowany kardiologom w trakcie akredytacji SE PTK w zakresie echokardiografii (15 pkt)
(wtorek 14 listopada 2017, limit miejsc: 40)
A Lekarze 203,25 zł/250 zł 243,90 zł/300 zł

Legenda:
1 Ceny brutto zawierają 23% VAT
2 Aby skorzystać z obniżonej opłaty należy przesłać skan/kopię karty specjalizacyjnej lub potwierdzenie odbywania stażu na adres Biura Organizacyjnego: biuro@ekardio.slask.pl.
3 Studenci do 26 roku życia ostatnich lat medycyny, elektroradiologii, pielęgniarstwa, fizjoterapii. Wydanie identyfikatora „Student” następuje po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej lub potwierdzeniu statusu przez nauczyciela akademickiego. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – 15 osób!. W przypadku tego rodzaju uczestnictwa nie ma możliwości zapisów na kursy. Udział w innych zajęciach objętych limitem miejsc jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Zawartość pakietów konferencyjnych

W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:

Rodzaj uczestnictwa Zawartość pakietu konferencyjnego
A, B, C
 • identyfikator i materiały konferencyjne adekwatne do wybranych paneli zajęć
 • udział w sesjach naukowych wybranych paneli
 • w przypadku wolnych miejsc, udział w wybranych zajęciach limitowanych o charakterze warsztatowo-kursowym przewidzianych dla danego panelu
 • wstęp do strefy cateringu w przerwach przewidzianych programem wybranych paneli
 • wstęp na wystawę medyczną
 • certyfikat uczestnictwa w wybranych panelach zajęć1
 • uczestnicy X Jesiennych Warsztatów Resynchronizacyjnych mają dodatkową możliwość uczestniczenia w uroczystej sesji Jubileuszowej z okazji XXX lecia ELEKTROKARDIOLOGII w Górnośląskim Centrum Medycznym oraz innych ewentualnych dodatkowo płatnych lub bezpłatnych imprezach towarzyszących konferencji. Szczegóły dotyczące imprez towarzyszących oraz ewentualnych dodatkowych płatności opublikowane zostaną na stronie internetowej konferencji do 30.08.2017.
D
 • identyfikator i materiały konferencyjne adekwatne do wybranych paneli zajęć
 • udział w sesjach naukowych wybranych paneli
 • wstęp na wystawę medyczną
 • certyfikat uczestnictwa w wybranych panelach zajęć1

Legenda:
1 Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizatorzy ani Biuro Organizacyjne nie mają obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji.

Opcje dodatkowo płatne

Środa, 15.11.2017 – Kolacja restauracja Pod Czaplą (ul. Moniuszki 8, 41-902 Bytom) http://www.podczapla.pl/: 40 zł brutto (32,52 zł netto)

Liczba miejsc ograniczona