Punkty edukacyjne 2016

Uczestnicy Konferencji otrzymują:

  • 10 punktów akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii PTK.
  • 17 punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  • 17 punktów edukacyjnych doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.)

Uczestnicy II Śląskiej Konferencji Szkoleniowej „Elektrokardiologia dla pielęgniarek, techników medycznych” (środa 16.11.2016) otrzymują 5,75 punktu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.