ECHO: Echokardiografia ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów po i przed elektroterapii

  1. Podstawowe projekcje echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej.
  2. Wskazania i przeciwwskazania do badania przezprzełykowego.
  3. Trudności w ocenie frakcji wyrzutowej: badanie przezklatkowe, badanie kontrastowe, badanie metodą rezonansu magnetycznego
  4. Kardiomiopatie: zastoinowa, niedokrwienna, z niescalenia (non-compaction), przerostowa, restrykcyjna.
  5. Powikłania elektroterapii: tamponada, odelektrodowe zapalenie wsierdzia, dysfunkcja prawej komory i zastawki trójdzielnej, przewlekła zatorowość płucna
    “Responder i non-responder” w przebiegu terapii resynchronizującej.