Program 2016

 

pdfProgram konferencji (PDF)


Forma konferencji, tematyka

Konferencja prowadzona jest w formie interaktywnych sesji, warsztatów i kursów. Skierowana jest przede wszystkim do kardiologów, elektrokardiologów i elektrofizjologów, ale także lekarzy w trakcie specjalizacji oraz pielęgniarek i techników elektrokardiologii.
Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty akredytacyjne Sekcji Echokardiografii PTK i punkty edukacyjne PTK oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Czytaj więcej...

Tematyka wiodąca to:

Nowe wyzwania w terapii resynchronizującej oraz powikłania elektroterapii ze szczególnym uwzględnieniem problemu usuwania elektrod wewnątrzsercowych i degradacji serca w konsekwencji przewlekłej stymulacji prawej komory.

Dodatkowo omawiane będą aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Przewidywane są także jednodniowe panele dedykowane dla:

 • Adeptów kardiologii - lekarzy w trakcie specjalizacji - panel zakończony egzaminem próbnym. Zajęcia obejmują:
  • Kurs: "Elektrokardiogram pacjentów z wszczepionym stymulatorem lub kardiowerterem defibrylatorem"
  • Kurs: "Echokardiografia u pacjentów z wszczepionym stymulatorem lub kardiowerterem defibrylatorem"
  • Warsztaty: "Podstawy programowania urządzeń wszczepialnych"
 •  
 • Pielęgniarek i techników elektrokardiologii . Zajęcia obejmują:
  • Sesje tematyczne - m.in omówienie nowych wytycznych Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Równoległe warsztaty: Nowe wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)/ Podstawy programowania urządzeń wszczepialnych

Kierownictwo Naukowe Konferencji

Prof. dr. hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
Prof. dr. hab. n. med. Włodzimierz Kargul

Zobacz także: Komitet Naukowy i Wykładowcy

Rejestracja i godziny pracy recepcji

Środa 16.11.2016: 8.00 – 19.00
Czwartek 17.11.2016: 7.30 -19.30
Piątek 18.11.2016: 8.30 – 14.00