Program – piątek 18.11.2016

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

Sesja 6 – Powikłania elektroterapii 9:00 - 9:50

Przewodniczy: Andrzej Przybylski, Iwona Cygankiewicz

 1. Zapobieganie powikłaniom elektroterapii: profilaktyka, kontrola jakości, rejestry - Rafał Młynarski, Katowice
 2. Odelektrodowe zapalenie wsierdzia i infekcje loży - Barbara Małecka, Kraków

Sesja 7 - Powikłania elektroterapii i ekstrakcja elektrod wewnątrzsercowych 10:00 - 11:15

Przewodniczy: Włodzimierz Kargul, Rafał Młynarski

 1. Usuwanie elektrod – wyzwania - Andrzej Przybylski, Rzeszów
 2. Rola systemu Evolution® - Wojciech Jagielski, Wrocław
 3. Practical using of Needle's Eye Snare® - Thomas Szili-Török, NL

Sesja 8 (Boston Scientific) – Podskórny defibrylator (S-ICD) 11:45 - 13:00

Przewodniczy: Krzysztof B. Małecka, Jacek Wilczek

  1. Czy już na etapie doboru właściwego ICD/CRT możemy redukować ryzyko odległych powikłań - Maciej Kempa, Gdańsk
  2. S-ICD jako terapia pierwszego wyboru dla pacjentów zakwalifikowanych do ICD - Krzysztof Kaczmarek, Łódź
  3. S-ICD implantation – Tips&Tricks - Gerasimos Tsagaratos, Athens, GR

Zakończenie Konferencji 13:00