Program – Kurs (ECHO i EKG) dla specjalizujących się – 16.11.2016

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

Kurs - ECHO
Echokardiografia ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów po i przed elektroterapii 10:00 - 11:30 (Rumba)

 1. Podstawowe projekcje echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej.
 2. Wskazania i przeciwwskazania do badania przezprzełykowego.
 3. Trudności w ocenie frakcji wyrzutowej: badanie przezklatkowe, badanie kontrastowe, badanie metodą rezonansu magnetycznego
 4. Kardiomiopatie: zastoinowa, niedokrwienna, z niescalenia (non-compaction), przerostowa, restrykcyjna.
 5. Powikłania elektroterapii: tamponada, odelektrodowe zapalenie wsierdzia, dysfunkcja prawej komory i zastawki trójdzielnej, przewlekła zatorowość płucna “Responder i non-responder” w przebiegu terapii resynchronizującej.

Prowadzący specjaliści kardiolodzy - Indywidualne Akredytacje Sekcji Echokardiografii PTK:
Jolanta Biernat - specjalista kardiolog - Indywidualna Akredytacje Sekcji Echokardiografii PTK
Magdalena Cybulska - rezydentka w zakresie kardiologii
Kinga Gościńska-Bis - specjalista kardiolog - Indywidualna Akredytacje Sekcji Echokardiografii PTK
Krzysztof S. Gołba - specjalista kardiolog - Indywidualna Akredytacje Sekcji Echokardiografii PTK, Ekspert Sekcji Echokardiografii PTK

Kurs - EKG
Elektrokardiografia pacjentów z wszczepionym stymulatorem lub kardiowerterem defibrylatorem 12:00 - 13:30 (Rumba)

 1. Wskazania do wszczepienia układu stymulującego w elektrokardiogramie – zaburzenia automatyzmu i przewodnictwa, elektrokardiograficzne pułapki: blok a-v II ° a zablokowane pobudzenia przedsionkowe.
 2. Prawidłowa funkcja układu stymulującego w zapisie EKG – ocena EKG u pacjenta z wszczepionym układem stymulującym.
 3. Zaburzenia funkcji układu stymulującego w zapisie EKG – zaburzenia stymulacji i sterowania układu stymulującego – zjawisko niedoczułości i nadczułosci, częstoskurcz stymulatorowy, ELT, utrata resynchronizacji w układach CRT.
 4. Interferencja zaburzeń rytmu z pracą stymulatora lub kardiowertera- defibrylatora – migotanie przedsionków , komorowe zaburzenia rytmu – zjawisko „safety pacing” i „mode switch”.

Prowadzący specjaliści kardiolodzy - Certyfikaty Indywidualnego Eksperta Elektroterapii:
Jacek Wilczek
Michał Gibiński

Warsztaty
Podstawy programowania urządzeń wszczepialnych dla kardiologów 14:00 - 15:30 (Rumba)

 1. Programowanie
 2. Elektroterapia serca w pytaniach pacjentów
 3. Możliwości terapeutyczne i diagnostyczne współczesnych urządzeń do leczenia zaburzeń rytmu serca - innowacje technologiczne
 4. Urządzenia wszczepialne przyjazne dla środowiska rezonansu magnetycznego

Prowadzący:
mgr inż. Bartłomiej Szwarc

Egzamin próbny z elektrokardiologii dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii (EKG, ECHO) 16:00 - 17:30 (Rumba)

Prowadzący i komentujący::
Jolanta Biernat
Michał Gibiński
Krzysztof S. Gołba
Kinga Gościńska-Bis
Jacek Wilczek