Program – Konferencja pielęgniarek i techników medycznych – 16.11.2016

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

Otwarcie konferencji dla pielęgniarek i techników medycznych 10:00 - 10:15 (Flamenco)

Sesja 1 – Inauguracyjna - „Co nowego w trawie piszczy” – nowe wytyczne Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 10:15 - 11:30 (Flamenco)

Przewodniczy: Izabella Uchmanowicz, Agnieszka Młynarska

 1. Niewydolność serca - Izabella Uchmanowicz, Wrocław
 2. Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego i dyslipidemie - Agnieszka Młynarska, Katowice
 3. Migotanie przedsionków - Beata Jankowska-Polańska, Wrocław
 4. Onkologia w kardiologii - Ewa Jakubowska, Warszawa

Sesja 2 – Sesja elektroradiologiczna - Radiologia w kardiologii – miejsce elektrorardiologii w diagnostyce kardiologicznej 12:00 - 13:30 (Flamenco)

Przewodniczy: Aneta Wilczek, Jolanta Biernat

 1. Wyzwania i rozwój elektroradiologii w Polsce - Czesław Pływacz, Oświęcim
 2. Badanie echokardiograficzne - Jolanta Biernat, Katowice
 3. TK w badaniach kardiologicznych - Rafał Młynarski, Katowice
 4. NMR – dlaczego to działa. Podstawy NMR serca - Joanna Kidoń, Katowice
 5. Rola elektroradiologa w zabiegach naczyniowych - Sebastian Głowoc, Katowice

Sesja elektrokardiologiczna - Zaburzenia rytmu serca – zintegrowana opieka zespołu terapeutycznego 14:00 - 15:30 (Flamenco)

Przewodniczy: Dorota Krówczyńska, Katarzyna Łagoda

 1. Opieka nad pacjentem kwalifikowanym do implantacji - urządzeń antyarytmicznych - od przyjęcia do wypisu - Katarzyna Łagoda, Białystok
 2. Diagnostyka, leczenie i monitorowanie zaburzeń rytmu serca - Karolina Simionescu, Katowice
 3. Ablacje - rola pielęgniarki w opiece przed i po - Eliza Szklarz, Zabrze
 4. Intensywna opieka kardiologiczna nad pacjentem z zaburzeniami rytmu serca - OIOM - Maria Walkiewicz, Warszawa
 5. Rehabilitacja przed i po implantacji urządzeń antyarytmicznych - czy każdy może ćwiczyć tak samo? - Agata Gołba, Katowice

Warsztaty 1: "Nowe wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)" 16:00 - 17:30 (Flamenco)

Warsztaty prowadzą: Olimpia Karczewska, Anna Sternik, Aleksandra Romańska

Pracownicy Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej, Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Limit miejsc: 21 (decydująca jest kolejność zgłoszeń)

Warsztaty 2 "Podstawy programowania urządzeń wszczepialnych" (SALA A - I piętro)

Tura 1 10:00-11:30
Tura 2 12:00-13:30
Tura 3 16:00-17:30

Limit miejsc w każdej turze: 12 (decydująca jest kolejnośc zgłoszeń)