Program – czwartek 17.11.2016

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

Otwarcie Konferencji 8:15 - 08:30

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba, Prof. dr. hab. n. med. Włodzimierz Kargul

Sesja 1 - Migotanie przedsionków – Wytyczne ESC 2016 8:30 - 9:45

Przewodniczy: Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Kargul, Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski

 1. Farmakoterapia migotania przedsionków – Andrzej Lubiński, Łódź
 2. Leczenie przeciwkrzepliwe – Prof. dr. hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Katowice
 3. Elektroterapia w migotaniu przedsionków – Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, Szczecin

Sesja 2 - Zamykanie uszka lewego przedsionka 10:00 - 11:00

Przewodniczy: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, Marek A. Deja

 1. Przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka – Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, Katowice
 2. Torakoskopowe zamykanie uszka lewego przedsionka – Piotr Suwalski, Warszawa

Sesja 3 – Resynchronizacja - nowe wyzwania 11:30 - 13:15

Przewodniczy: Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Grzegorz Raczak, Andrzej Lubiński

 1. Stymulacja wielopunktowa prawej i lewej komory - „multisite & multipoint” – Przemysław Mitkowski, Poznań
 2. Resynchronizacja a prawa komora – Dr hab. n. med. Oskar Kowalski, Zabrze
 3. Bezpośrednia stymulacja lewej komory - „endocardial pacing”, blaski i cienie – Dr hab. n. med. Maciej Sterliński, Warszawa
 4. Pęczek Hisa jako miejsce stymulacji – Paweł Dąbrowski, Zamość

Sesja 4 – Echokardiografia dla elektrokardiologów 14:15 - 16:00

Przewodniczy: Dr hab. n. med. Maria Dudziak, Dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

 1. Współczesne obrazowanie i diagnostyka prawej komory serca – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba, Katowice
 2. Serce po wieloletniej stymulacji prawej komory – Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski, Zabrze
 3. Elektrody endokawitarne i zastawka trójdzielna – Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis, Katowice
 4. Echokardiografia w służbie elektrokardiologii – przypadki
  1. Kardiochirurgia prawego serca i elektroterapia – trudne relacje – Mariola Szulik, Zabrze
  2. CDRIE - w zgodzie ze standardami? – Dr Danuta Łoboda, Katowice
  3. DHBP- sposób na prawą komorę – Karolina Simionescu, Katowice

Sesja 5 – Co nowego w standardach ESC 2015/2016 dla elektrokardiologów i nie tylko – autorskie refleksje 16:15 - 17:45

Przewodniczy: Prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski

 1. Komorowe zaburzenia rytmu i nagły zgon sercowy – Dr hab. n. med. Krzysztof J. Wranicz, Łódź
 2. Niewydolność serca – Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, Poznań
 3. Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – Dr n. med. Agnieszka Młynarska, Katowice
 4. Nadciśnienie płucne – Dr hab. n. med. Maria Dudziak, Gdańsk