Informacje ogólne 2016

Termin i miejsce Konferencji

16-18 listopada 2016 r.,
Hotel NOVOTEL,
Al. Rozdzieńskiego 16,
40-202 Katowice

Organizatorzy

Fundacja Elektrokardiologia–Ochojec
Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 7, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach

Forma konferencji, podstawowa tematyka

Konferencja prowadzona jest w formie interaktywnych sesji, warsztatów i kursów.
Tematyka wiodąca to:
Nowe wyzwania w terapii resynchronizującej oraz powikłania elektroterapii ze szczególnym uwzględnieniem problemu usuwania elektrod wewnątrzsercowych i degradacji serca w konsekwencji przewlekłej stymulacji prawej komory.

Dodatkowo omawiane będą aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Przewidywane są także jednodniowe panele dedykowane dla:

  • Adeptów kardiologii – lekarzy w trakcie specjalizacji – panel zakończony egzaminem próbnym
  • Pielęgniarek i techników elektrokardiologii

Czytaj więcej…

Punkty edukacyjne

Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty akredytacyjne Sekcji Echokardiografii PTK i punkty edukacyjne PTK oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Czytaj więcej…

Rejestracja i godziny pracy recepcji

Środa 16.11.2016: 8.00 – 19.00
Czwartek 17.11.2016: 7.30 -19.30
Piątek 18.11.2016: 8.30 – 14.00

Godziny otwarcia wystaw

Środa 16.11.2016: 10.00 – 18.00
Czwartek 17.11.2016: 8.00 -18.30
Piątek 18.11.2016: 9.00 – 14.00

Identyfikatory

Identyfikatory umożliwiają wejście na sesje naukowo-szkoleniowe, warsztaty i wystawę medyczną. Każdy z uczestników Konferencji ma obowiązek noszenia identyfikatora przez cały czas jej trwania. W przypadku zaginięcia nowy identyfikator można uzyskać w recepcji Konferencji. Koszt wydania nowej plakietki wynosi 30 PLN.

Certyfikaty

Odbiór certyfikatów uczestnictwa będzie możliwy na miejscu. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie mają obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji. Certyfikaty uczestnictwa w Śląskiej Jesieni Elektrokardiologicznej będą wydawane w piątek od godz. 13.00.
Certyfikaty uczestnictwa w II Konferencji Szkoleniowej „Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych” oraz ukończenia kursu z Elektrokardiologii (ECHO, EKG) dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii będą wydawane w środę 16.11.2016 od godz. 16.00.

Imprezy Towarzyszące:

Środa, 16.11.2016 – Spotkanie koleżeńskie

Czwartek, 17.11.2016 – Koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (bilety oddzielnie płatne)
FILHARMONIA BRNO / BASTIEN STIL / RICHARD GALLIANO (SALA KONCERTOWA)
Czytaj więcej…