XI Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne

UWAGA! KONFERENCJA ZACZYNA SIĘ JUŻ W CZWARTEK 15 LISTOPADA 2018

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

 

CZWARTEK, 15 LISTOPADA 2018

SALA SILVER 2

15:00 - 15:30

Uroczyste otwarcie konferencji

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
15:30 - 18:00

Powikłania w elektroterapii

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka, dr n. med. Eugeniusz Piłat
  Ekstrakcje elektrod – konsensus ekspertów EHRA 2018
Dr n. med. Dariusz Jagielski
  Niedrożność żylna jako przyczyna i skutek zabiegów przeżylnego usuwania elektrod, predykcja i profilaktyka
Prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka
  Uszkodzenie osłonki elektrody jako początek kaskady powikłań - nieinfekcyjna przyczyna do przez żylnego usuwania elektrod
Dr n. med. Eugeniusz Piłat
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia związane z obecnością rozrusznika i elektrod: Rejestr Pol – CDRIE
Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
  Każde usuniecie jest inne – przypadki z Krakowa i Katowic
  • Lokalna infekcja związana z nieczynną elektrodą u pacjenta zależnego od stymulacji z układem VVI
    po przeciwnej stronie klp - niestandardowe podejście z 2-letnią obserwacją Dr n. med. Andrzej Ząbek (Kraków)
  • Problemy z lożą - VAC-terapia jako alternatywa w szczególnych przypadkach Dr n. med. Anna Drzewiecka (Katowice)
 

PIĄTEK, 16 LISTOPADA 2018

SALA SILVER 3

9:00 - 10:45

Resynchronizacja i terapia wysokoenergetyczna – maraton kontrowersji

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Kargul
  Kontrola jakości w resynchronzacji - predykcja odpowiedzi na podstawie wczesnych efektów: ECHO lewej komory, zmiana szerokości QRS, położenie elektrody lewokomorowej, …. .
Dr n. med. Michał Waśniewski
  Mimo kwalifikacji wg wytycznych pacjent jest "non-responderem" – monitorowanie, optymalizacja, farmakoterapia, ablacja, interwencja zastawkowa ...
Prof. dr n. med. Andrzej Lubiński
  Pacjent bez bloku lewej odnogi - algorytmy decyzji o ewentualnej terapii resynchronizującej
prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
  Pacjent z terapią wysokoenergetyczną i "odzyskaną" frakcją lewej komory i przed wymianą baterii - jakie decyzje?
Dr hab. n. med. Jerzy K. Wranicz, Prof.UM
  Stymulacja wielopunktowa w resynchronizacji - aktualności
Dr hab. n. med. Maciej Sterliński, Prof. IK
10:45 - 11:15

PRZERWA

11:15 - 12:15

Omdlenia – aktualne wytyczne w praktyce

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski, prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
  Omdlenia 2018 - co nowego w wytycznych, spojrzenie transatlantyckie Sesja Abbott Medical
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
  Możliwe schematy postępowania u pacjenta z omdleniem – SOR/IP
Dr hab. n. med. Rafał Młynarski
  Omdlenie u pacjenta wysokiego ryzyka sercowego - "suspected arrhythmic syncope"
Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
12:15 - 12:30

PRZERWA

12:30 - 13:30

Podskórny kardiowerter-defibrylator jako nowe narzędzie w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej


bsc_logo
  Wskazania, technika zabiegu, opieka nad pacjentem
Dr n. med. Paweł Syska
13:30 - 14:30

LUNCH

14:30 - 16:00

Stymulacja pęczka Hisa – u progu standardów

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
  „From bench to bedside”: Patobiologia dyssynchronii i terapii resynchronizujacej
Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński
  Stymulacja przegrody lub stymulacja pęczka Hisa jako alternatywy dla stymulacji koniuszkowej?
Prof. dr hab. n. med. Marek Jastrzębski
  Pacjent ze spodziewanym dużym odsetkiem stymulacji – stymulacja pęczka Hisa u wszystkich czy tylko z obniżoną funkcją skurczową lewej komory?
Dr n. med. Paweł Dąbrowski
  Stymulacja pęczka Hisa – uzupełnienie czy alternatywa dla stymulacji dwukomorowej?
Dr Rafał Gardas