Kurs dla rezydentów „EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii”

Godz. 8:30 - 14:15 (UWAGA! ZMIANA GODZIN)

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

 

SALA SILVER 2

8:30 - 10:30

Elektrokardiogram


Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło
10:30 - 11:15

Koronarografia


Dr Karol Sanecki
11:15 - 11:30

PRZERWA

11:30 - 12:15

Elektrokardiogram w elektroterapii


Dr Michał Gibiński
12:15 - 14:15

Echokardiografia


Dr n. med. Jolanta Biernat, dr n. med. Kinga Gościńska-Bis