Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii”

Piątek 16 Listopada 2018, godz. 9:00 - 16:05 (UWAGA! ZMIANA TERMINU)

Uczestnicy Kursu dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” otrzymają 15 punktów akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii PTK

9:00 - 9:30

Echokardiografia przezprzełykowa w diagnostyce niewydolności serca

Prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak (Gdańsk)
9:30 - 10:00

Echokardiografia w terapii resynchronizującej

Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis (Katowice)
10:00 - 10:30

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka (Poznań)
10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 - 11:15

Arytmia u pacjentów z wadami wrodzonymi serca

Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska (Poznań)
11:15 - 11:45

Omdlenia – diagnostyka echokardiograficzna

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba (Katowice)
11:45 - 12:00

PRZERWA

12:00 - 12:30

Powikłania elektroterapii w echokardiografii i innych metodach obrazowania

Dr n. med. Jolanta Biernat (Katowice)
12:30 - 13:00

Powikłania elektroterapii - loża stymulatora infekcja i krwiak, zakrzepica – „brak spływu”

Dr Michał Pieczara (Katowice)
13:00 - 13:45

LUNCH

13:45 - 14:15

Dysfunkcja zastawki trójdzielnej i prawej komory związana z elektrodami wewnątrzsercowymi

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski (Zabrze)
14:15 - 14:45

Ocena lewego przedsionka w kontekście zabiegów elektroterapii

Dr n. med. Urszula Czubek (Kraków)
14:45 - 15:00

PRZERWA

15:00 - 15:30

Ocena lewej komory w różnych metodach obrazowania

Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec (Łódź)
15:30 - 16:00

Obrazowanie i diagnostyka prawej komory serca

Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, Prof. UJ (Kraków)
16:00 - 16:05

Zakończenie kursu i podsumowanie