Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii”

Piątek 16 Listopada 2018, godz. 9:00 - 16:05 (UWAGA! ZMIANA TERMINU)

Każdy uczestnik kursu otrzymuje książkę: Standardy kardiologiczne 2018 okiem echokardiografisty.


Uczestnicy Kursu dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” otrzymają 15 punktów akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii PTK


Partnerem kursu jest: TMS
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski, Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka, Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba

 

SALA SILVER 1

9:00 - 9:30

Echokardiografia przezprzełykowa w diagnostyce niewydolności serca

Prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak (Gdańsk)
9:30 - 10:00

Echokardiografia w terapii resynchronizującej

Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis (Katowice)
10:00 - 10:30

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka (Poznań)
10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 - 11:15

Arytmia u pacjentów z wadami wrodzonymi serca

Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska (Poznań)
11:15 - 11:45

Omdlenia – diagnostyka echokardiograficzna

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba (Katowice)
11:45 - 12:00

PRZERWA

12:00 - 12:30

Powikłania elektroterapii w echokardiografii i innych metodach obrazowania

Dr n. med. Jolanta Biernat (Katowice)
12:30 - 13:00

Powikłania elektroterapii - loża stymulatora infekcja i krwiak, zakrzepica – „brak spływu”

Dr Michał Pieczara (Katowice)
13:00 - 13:45

LUNCH

13:45 - 14:15

Dysfunkcja zastawki trójdzielnej i prawej komory związana z elektrodami wewnątrzsercowymi

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski (Zabrze)
14:15 - 14:45

Ocena lewego przedsionka w kontekście zabiegów elektroterapii

Dr n. med. Urszula Czubek (Kraków)
14:45 - 15:00

PRZERWA

15:00 - 15:30

Ocena lewej komory w różnych metodach obrazowania

Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec (Łódź)
15:30 - 16:00

Obrazowanie i diagnostyka prawej komory serca

Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, Prof. UJ (Kraków)
16:00 - 16:05

Zakończenie kursu i podsumowanie