IV Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych

Czwartek 15.11.2018, godz. 9.00-17.30

Konferencja pod patronatem Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK

logo - małeWspółorganizatorem konferencji jest:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

9:00 - 10:15

Sesja Inauguracyjna

9:00 - 9:15 Otwarcie konferencji
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, Prof. Dr. Hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
9:15 - 9:35 Racjonowanie opieki pielęgniarskiej – projekt RANCARE
Dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz, Prof. UM, Wrocław
9:35 - 9:55 Kompetencje pielęgniarki kardiologicznej
Dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska
9:55 - 10:15 Wielokulturowość w opiece nad pacjentem geriatrycznym
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej - Mgr Anna Janik
10:45 - 12:30

Sesja Dydaktyczna – we współpracy z Zespołem Problemowym ds. pielęgniarstwa geriatrycznego

10:45 - 11:00

WYKŁAD SPECJALNY Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – Prof. Jan Duława

Czy leki kardiologiczne zawsze pomagają?
 

Kardiologia wieku podeszłego – czas na zmiany?

11:00 - 11:20 Zespół kruchości - co pielęgniarka kardiologiczna powinna wiedzieć?
Prof. dr hab. n, med. Czesław Marcisz
11:20 - 11:40 Zespół kruchości w schorzeniach kardiologicznych
Dr n. med. Magdalena Lisiak
11:40 - 11:55 Całościowa ocena geriatryczna – czy jest potrzebna?
Dr n. med. Zofia Nowak - Kapusta
11:55 - 12:10 Wyzwania w opiece nad pacjentem w starszym wieku z schorzeniami kardiologicznymi
Dr n. med. Katarzyna Łagoda
12:10 - 12:25 Usprawnianie pacjentów z zespołem kruchości i problemami kardiologicznymi
Dr hab. n. med. Jacek Durmała
12:25 - 12:30 Dyskusja
13:00 - 14:30

Sesja dydaktyczna - Postępowanie w powikłaniach elektroterapii

13:00 - 13:20 Powikłania elektroterapii – co wiedzieć należy
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
13:20 - 13:40 Procedura usuwania elektrod wewnątrzsercowych – czy my jej potrzebujemy?
Dr hab. n. med. Rafał Młynarski
13:40 - 14:00 Wskazania do zabiegu oraz jego przebieg usuwania elektrod wewnątrzsercowych
Dr n. med. Krzysztof Boczar
14:00 - 14:20 Zadnia pielęgniarki w opiece okołozabiegowej nad pacjentem poddanym usuwaniu elektrod wewnetrzsercowych
Dr n. o zdr. Eliza Szklarz
14:20 - 14:30 Dyskusja

Kursy od godziny 14:30

  • Kurs „Programowanie urządzeń wszczepialnych” Uwaga, Kurs "Programowanie urządzeń wszczepialnych" nie jest tożsamy z już widocznymi trzema kursami programowania poszczególnych firm dla lekarzy.
  • Kurs „Leczenie ran”
  • Kurs „Resuscytacja krażeniowo-oddechowa (RKO) – zajęcia praktyczne”