IV Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych

Czwartek 15.11.2018, godz. 9.00-17.30

Konferencja pod patronatem Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK

logo - małeWspółorganizatorem konferencji jest:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

Pdf_iconPobierz program

 

SALA SILVER 3 + 4

9:00 - 10:25

Sesja Inauguracyjna

Prowadzący: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz, prof. UM Wrocław
9:00 - 9:05 Otwarcie konferencji
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, Prof. Dr Hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
9:05 - 9:25 Racjonowanie opieki pielęgniarskiej – projekt RANCARE
Dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz, Prof. UM, Wrocław
9:25 - 9:45 Kompetencje pielęgniarki kardiologicznej
Dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska
9:45 - 10:05 Wielokulturowość w opiece nad pacjentem geriatrycznym
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej - Mgr Anna Janik
10:05 - 10:25 Kwalifikacje do czynnego uprawiania sportu u dzieci i młodzieży – rola badania ekg
Dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz- Łoskot
10:45 - 12:30

Sesja Dydaktyczna – we współpracy z Zespołem Problemowym ds. pielęgniarstwa geriatrycznego

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, dr n. med. Magdalena Lisiak
10:45 - 11:00

WYKŁAD SPECJALNY Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – Prof. dr hab. n. med Jan Duława

Czy leki kardiologiczne zawsze pomagają?
 

Kardiologia wieku podeszłego – czas na zmiany?

11:00 - 11:20 Zespół kruchości - co pielęgniarka kardiologiczna powinna wiedzieć?
Prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz
11:20 - 11:40 Zespół kruchości w schorzeniach kardiologicznych
Dr n. med. Magdalena Lisiak
11:40 - 11:55 Całościowa ocena geriatryczna – czy jest potrzebna?
Dr n. med. Zofia Nowak - Kapusta
11:55 - 12:10 Wyzwania w opiece nad pacjentem w starszym wieku z schorzeniami kardiologicznymi
Dr n. med. Katarzyna Łagoda
12:10 - 12:25 Usprawnianie pacjentów z zespołem kruchości i problemami kardiologicznymi
Dr hab. n. med. Jacek Durmała
12:25 - 12:30 Dyskusja
13:00 - 14:30

Sesja dydaktyczna - Postępowanie w powikłaniach elektroterapii

Prowadzący: dr n. med. Krzysztof Boczar, dr hab. n. med. Rafał Młynarski
13:00 - 13:20 Powikłania elektroterapii – co wiedzieć należy
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
13:20 - 13:40 Procedura usuwania elektrod wewnątrzsercowych – czy my jej potrzebujemy?
Dr hab. n. med. Rafał Młynarski
13:40 - 14:00 Wskazania do zabiegu oraz jego przebieg usuwania elektrod wewnątrzsercowych
Dr n. med. Krzysztof Boczar
14:00 - 14:20 Zadnia pielęgniarki w opiece okołozabiegowej nad pacjentem poddanym usuwaniu elektrod wewnetrzsercowych
Dr n. o zdr. Eliza Szklarz
14:20 - 14:30 Dyskusja

Kursy dla pielęgniarek i techników medycznych

 

Kurs „Programowania Stymulatorów” LOBBY I PIĘTRO

Mgr Bartosz Małachowski
14:30 - 15:30 Tura 1 (maksymalna wielkość grupy: 12 osób) logo_abbott
(Dawniej St. Jude)
 

Kurs „Leczenie ran” Sala SILVER 3

Mgr Renata Grabska, mgr Jacek Michalski
14:45 - 15:45 Tura 1 (maksymalna wielkość grupy: 15 osób) PL-Hartmann_200LAT_Logo
16:00 - 17:00 Tura 2 (maksymalna wielkość grupy: 15 osób)
 

Kurs „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) – zajęcia praktyczne” Sala SILVER 4

Mgr Olimpia Karczewska, mgr Anna Sternik
14:45 - 15:45 Tura 1 (maksymalna wielkość grupy: 12 osób)
16:00 - 17:00 Tura 2 (maksymalna wielkość grupy: 12 osób)
 

Kurs „Diatermia” Sala SILVER 1

Mgr inż. Andrzej Sapeta, mgr inż. Krystian Tomaszewski
14:45 - 15:45 Tura 1 (maksymalna wielkość grupy: 12 osób) logo_BOWA_70
16:00 - 17:00 Tura 2 (maksymalna wielkość grupy: 12 osób)