Program

Uprzejmie informujemy, że przedstawiony program ramowy może ulec zmianie.


Forma konferencji, tematyka

Śląska Jesień Elektrokardiologiczna prowadzona jest w formie interaktywnych sesji, warsztatów i kursów.
Skierowana jest przede wszystkim do kardiologów, elektrokardiologów i elektrofizjologów, ale także lekarzy w trakcie specjalizacji oraz pielęgniarek i techników elektrokardiologii.

Kierownictwo Naukowe

Prof. dr. hab. n. med. Krzysztof S. Gołba


XI Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne piątek 16.11.2018

Zobacz program ramowy – XI Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne – Piątek 16.11.2018, godz. 9.30-17.30
Uczestnicy Warsztatów mogą również skorzystać z warsztatu:
Stymulacja pęczka Hisa praktycznie – warsztaty dla elektrokardiologów – Czwartek 15.11.2018, godz. 14.00-18.00


Kursy czwartek 15.11.2018

Zobacz program ramowy – Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” – Czwartek 15.11.2018, godz. 9.30-16.30…

Zobacz program ramowy – Kurs „Egzamin praktyczny z kardiologii – EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia” – Czwartek 15.11.2018, godz. 9.30-17.30


IV Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych – czwartek 15.11.2018, godz. 9.30-17.30

Program jest w trakcie opracowywania. Konferencji jak co roku towarzyszyć będą kursy:

  • Kurs „Programowanie urządzeń wszczepialnych”
  • Kurs „Opatrywanie ran”
  • Kurs „Resuscytacja krażeniowo-oddechowa (RKO) – zajęcia praktyczne”

Kierownictwo Naukowe
Dr hab. Agnieszka Młynarska
Prof. dr. hab. n. med. Krzysztof S. Gołba


Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty akredytacyjne Sekcji Echokardiografii PTK i punkty edukacyjne PTK oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.