Program

Uprzejmie informujemy, że przedstawiony program ramowy może ulec zmianie.


Forma konferencji, tematyka

Śląska Jesień Elektrokardiologiczna prowadzona jest w formie interaktywnych sesji, warsztatów i kursów.
Skierowana jest przede wszystkim do kardiologów, elektrokardiologów i elektrofizjologów, ale także lekarzy w trakcie specjalizacji oraz pielęgniarek i techników elektrokardiologii.

Kierownictwo Naukowe

Prof. dr. hab. n. med. Krzysztof S. Gołba


Pdf_icon

XI Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne czwartek 15.11.2018 – piątek 16.11.2018 (UWAGA! ROZPOCZĘCIE JUŻ W CZWARTEK)

Zobacz program ramowy – XI Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne – Czwartek 15.11.2018 godz. 15:00-18:00, Piątek 16.11.2018, godz. 9.30-17.30


Kursy i warsztaty czwartek 15.11.2018 i piątek 16.11.2018

Zobacz program ramowy – Kurs dla rezydentów „EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii” – Czwartek 15.11.2018, godz. 8.30-14.00 (UWAGA! ZMIANA GODZIN)

Zobacz program ramowy – Stymulacja pęczka Hisa praktycznie – warsztaty dla elektrokardiologów – Czwartek 15.11.2018, godz. 11.00-14.00 (UWAGA! ZMIANA GODZIN)

Zobacz program ramowy – Kursy Programowania – Czwartek 15.11.2018, godz. 8.30-14.00 (UWAGA! NOWOŚĆ – Kursy programowania dostępne dla wszystkich lekarzy z opłaconym fee XI Jesiennych Warsztatów Resynchronizacyjnych lub kursu „„Echokardiografia …”)

Zobacz program ramowy – Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” – Piątek 16.11.2018, godz. 9.00-16.30 (UWAGA! ZMIANA TERMINU)


IV Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych – czwartek 15.11.2018, godz. 9.30-17.30

Konferencja pod patronatem Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK

Współorganizatorem konferencji jest:
Zespół problemowy ds. pielęgniarstw geriatrycznego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Zobacz program ramowy – Czwartek 15.11.2018, godz. 9.00-17.30
Konferencji jak co roku towarzyszyć będą kursy:

  • Kurs „Programowanie urządzeń wszczepialnych”
  • Kurs „Leczenie ran”
  • Kurs „Resuscytacja krażeniowo-oddechowa (RKO) – zajęcia praktyczne”
  • NOWOŚĆ! Kurs „Diatermia”

Kierownictwo Naukowe
Dr hab. Agnieszka Młynarska
Prof. dr. hab. n. med. Krzysztof S. Gołba


Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty akredytacyjne Sekcji Echokardiografii PTK i punkty edukacyjne PTK oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.