Kurs dla rezydentów „Egzamin praktyczny z kardiologii – EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia” – czwartek, 15.11.2018

Godz. 9:30 - 17:30

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

Koronarografia

Anatomia naczyń wieńcowych w koronarografii
Anatomia bypassów w koronarografii
Ocena zmian w naczyniach wieńcowych – jak sobie poradzić na egzaminie nie będąc kardiologiem inwazyjnym
Wentrykulografia – by wrócić z tarczą po egzaminie…

Echokardiografia

Czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory
ECHO w niewydolności serca
Wady zastawkowe
ECHO w niewydolności wieńcowej
Powikłania elektrostymulacji w echokardiografii.
Echokardiografia u pacjenta z elektrodą wewnątrzsercową

Elektrokardiografia

Standard opisu EKG
Zaburzenia rytmu i przewodnictwa
Przerost i niedokrwienie
Stymulacja serca w EKG