Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii”

Godz. 9:30 - 16:30

Tematyka:

 • Echokardiografia w zabiegach implantacji stymulatorów i kardiowerterów- defibrylatorów
 • Echokardiografia i inne metody obrazowania w zabiegach elektrofizjologii i ablacji
 • Obrazowanie i diagnostyka prawej komory serca
 • Dysfunkcja zastawki trójdzielnej i prawej komory związana z elektrodami wewnątrzsercowymi
 • Odelektrodowe zapalenie wsierdzia
 • Powikłania elektroterapii w echokardiografii i innych metodach obrazowania
 • Echokardiografia w terapii resynchronizującej
 • Ocena czynności lewej komory w rytmie zatokowym i migotaniu przedsionków
 • Wady wrodzone serca u dorosłychbr>
 • Echokardiografia w zabiegach implantacji stymulatorów i kardiowerterów- defibrylatorów
 • Echokardiografia i inne metody obrazowania w zabiegach elektrofizjologii i ablacji
 • Obrazowanie i diagnostyka prawej komory serca
 • Dysfunkcja zastawki trójdzielnej i prawej komory związana z elektrodami wewnątrzsercowymi
 • Odelektrodowe zapalenie wsierdzia
 • Powikłania elektroterapii w echokardiografii i innych metodach obrazowania
 • Echokardiografia w terapii resynchronizującej
 • Ocena czynności lewej komory w rytmie zatokowym i migotaniu przedsionków
 • Wady wrodzone serca u dorosłych