Opłaty

Opłata rejestracyjna brutto1 wynosi:

Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 15.10.2018 po 15.10.2018
Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” dedykowany kardiologom w trakcie akredytacji SE PTK w zakresie echokardiografii (15 pkt)
(czwartek 15 listopada 2018, limit miejsc: 40)
A Lekarze 2 250 zł 300 zł
Kurs „Egzamin praktyczny z kardiologii – EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia” dedykowany specjalizującym się w kardiologii
(czwartek 15 listopada 2018, limit miejsc: 50)
A Lekarze 2 200 zł 250 zł
XI Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne ( w cenie Stymulacja pęczka Hisa praktycznie – warsztaty dla elektrokardiologów )
A Lekarze 2 200 zł 300 zł
A Lekarze 2
w przypadku równoległego opłacenia kursu dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” lub kursu „Egzamin praktyczny z kardiologii”
100 zł 100 zł
B Pielęgniarki i technicy medyczni 100 zł 100 zł
C Studenci 3

Bez opłat Bez opłat
IV Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych (w cenie kursy programowania, leczenia ran i resuscytacji)
(piątek 16 listopada 2018, limit miejsc: 80)
B Pielęgniarki i technicy medyczni 40 zł 50 zł
C Studenci 3

Bez opłat Bez opłat

Legenda:
1 Ceny brutto zawierają 23% VAT
2 Lekarze, lekarze w trakcie specjalizacji, stażyści
3 Studenci do 26 roku życia ostatnich lat medycyny, elektroradiologii, pielęgniarstwa, fizjoterapii. Wydanie identyfikatora „Student” następuje po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej lub potwierdzeniu statusu przez nauczyciela akademickiego. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – 15 osób!. W przypadku tego rodzaju uczestnictwa nie ma możliwości zapisów na kursy. Udział w innych zajęciach objętych limitem miejsc jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Zawartość pakietów konferencyjnych

W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:

Rodzaj uczestnictwa Zawartość pakietu konferencyjnego
A, B
  • identyfikator i materiały konferencyjne adekwatne do wybranych paneli zajęć
  • udział w sesjach naukowych wybranych paneli
  • w przypadku wolnych miejsc, udział w wybranych zajęciach limitowanych o charakterze warsztatowo-kursowym przewidzianych dla danego panelu
  • wstęp do strefy cateringu w przerwach przewidzianych programem wybranych paneli
  • wstęp na wystawę medyczną
  • certyfikat uczestnictwa w wybranych panelach zajęć1
C
  • identyfikator i materiały konferencyjne adekwatne do wybranych paneli zajęć
  • udział w sesjach naukowych wybranych paneli
  • wstęp na wystawę medyczną
  • certyfikat uczestnictwa w wybranych panelach zajęć1

Legenda:
1 Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizatorzy ani Biuro Organizacyjne nie mają obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji.