Opłaty

Opłata rejestracyjna brutto1 wynosi:

Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 15.10.2018 po 15.10.2018
Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” dedykowany kardiologom w trakcie akredytacji SE PTK w zakresie echokardiografii (15 pkt)
(piatek 16 listopada 2018, limit miejsc: 40)
A Lekarze 2 250 zł 300 zł
Kurs dla rezydentów „EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii”
(czwartek 15 listopada 2018, limit miejsc: 50)
A Lekarze 2 200 zł 250 zł
Warsztaty dla Elektrokardiologów: Stymulacja pęczka Hisa praktycznie
(czwartek 15 listopada 2018, limit miejsc: 50)
A Lekarze z opłaconym pakietem uczestnictwa XI Jesiennych Warsztatów Resynchronizacyjnych Bez opłat Bez opłat
A Lekarze z opłaconym kursem dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” 50 zł 50 zł
A Lekarze – elektrokardiolodzy nie uczestniczący w innych panelach, warsztatach i kursach 80 zł 100 zł
XI Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne ( w cenie Stymulacja pęczka Hisa praktycznie – warsztaty dla elektrokardiologów )
(czwartek/piątek 15-16 listopada 2018)
A Lekarze 2 200 zł 300 zł
A Lekarze 2
w przypadku równoległego opłacenia kursu „EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii”
100 zł 100 zł
B Pielęgniarki i technicy medyczni 100 zł 100 zł
C Studenci 3

Bez opłat Bez opłat
A,B,C XI Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne – tylko czwartek 15 listopada 2018 – uczestnicy innych warsztatów i kursów organizowanych w ramach Śląskiej Jesieni Elektrokardiologicznej (Lekarze 2, Pielęgniarki i technicy medyczni, Studenci 3)

Bez opłat Bez opłat
IV Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych (w cenie kursy programowania, leczenia ran i resuscytacji)
(czwartek 15 listopada 2018)
B Pielęgniarki i technicy medyczni Bez opłat Bez opłat
C Studenci 3

Bez opłat Bez opłat

Legenda:
1 Ceny brutto zawierają 23% VAT
2 Lekarze, lekarze w trakcie specjalizacji, stażyści
3 Studenci do 26 roku życia ostatnich lat medycyny, elektroradiologii, pielęgniarstwa, fizjoterapii. Wydanie identyfikatora „Student” następuje po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej lub potwierdzeniu statusu przez nauczyciela akademickiego. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – 15 osób!. W przypadku tego rodzaju uczestnictwa nie ma możliwości zapisów na kursy. Udział w innych zajęciach objętych limitem miejsc jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Zawartość pakietów konferencyjnych

W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:

Rodzaj uczestnictwa Zawartość pakietu konferencyjnego
A, B
  • identyfikator i materiały konferencyjne adekwatne do wybranych paneli zajęć
  • udział w sesjach naukowych wybranych paneli
  • wstęp do strefy cateringu w przerwach
  • wstęp na wystawę medyczną
  • certyfikat uczestnictwa w wybranych panelach zajęć1
  • uczestnicy XI Jesiennych Warsztatów Resynchronizacyjnych z opłaconym pełnym pakietem uczestnictwa mają dodatkową możliwość uczestniczenia w ewentualnych innych dodatkowo płatnych lub bezpłatnych imprezach towarzyszących konferencji. Szczegóły dotyczące imprez towarzyszących publikowane będą na stronie internetowej konferencji.
C
  • identyfikator
  • udział w sesjach naukowych wybranych paneli
  • certyfikat uczestnictwa w wybranych panelach zajęć1

Legenda:
1 Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizatorzy ani Biuro Organizacyjne nie mają obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji.