Komitet Organizacyjny

Prof. Krzysztof S. Gołba – Przewodniczący

Dr n. med. Jolanta Biernat
Dr n. med. Anna Drzewiecka
Dr Rafał Gardas
Dr Michał Gibiński
Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis
Dr n. med. Danuta Łoboda
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
Dr hab. n. med. Rafał Młynarski
Dr n. med. Eugeniusz Piłat