Komitet naukowy i wykładowcy 2018

Kierownictwo Naukowe Konferencji

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba

Wykładowcy – XI Warsztaty Resynchronizacyjne

Dr Rafał Gardas, Katowice
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba, Katowice
Dr n. med. Paweł Dąbrowski, Zamość
Dr n. med. Anna Drzewiecka, Katowice
Dr n. med. Dariusz Jagielski, Wrocław
Prof. dr hab. n. med. Marek Jastrzębski, Kraków
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński, Łódź
Prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka, Kraków
Dr n. med. Eugeniusz Piłat, Katowice
Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak, Szczecin
Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, Łódź
Dr hab. n. med. Maciej Sterliński, Prof. IK,  Warszawa
Dr n. med. Paweł Syska, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Katowice
Dr n. med. Michał Waśniewski, Poznań
Dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz, Prof. UM, Łódź
Dr n. med. Andrzej Ząbek, Kraków

Wykładowcy – Kurs dla rezydentów „EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia – przed egzaminem praktycznym z kardiologii”

Dr n. med. Jolanta Biernat, Katowice
Dr Michał Gibiński, Katowice
Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis, Katowice
Dr Karol Sanecki, Katowice
Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, Katowice

Wykładowcy – Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii”

Dr n. med. Jolanta Biernat, Katowice
Dr n. med. Urszula Czubek, Kraków
Prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak, Gdańsk
Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, Prof. UJ, Kraków
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba, Katowice
Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis, Katowice
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski, Zabrze
Prof. dr hab. n. med. Piotr  Lipiec, Łódź
Dr Michał Pieczara, Katowice
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka, Poznań
Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska, Poznań

Prowadzący warsztaty – „Stymulacja pęczka Hisa”

Dr Rafał Gardas, Katowice
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba, Katowice
Dr Grzegorz Jarosiński, Katowice
Dr Rafał Sznajder, Katowice

Kierownictwo Naukowe Konferencji – IV Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska

Wykładowcy – IV Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników

Dr n. med. Krzysztof Boczar, Kraków
Prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Katowice
Dr hab. n. med. Jacek Durmała, Katowice
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba, Katowice
Mgr Anna Janik – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej
Dr n. med. Magdalena Lisiak, Warszawa
Dr n. med. Katarzyna Łagoda, Białystok
Prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, Katowice
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, Katowice
Dr hab. n. med. Rafał Młynarski, Katowice
Dr n. med. Zofia Nowak-Kapusta, Katowice
Dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska, Lublin
Dr n. o zdr. Eliza Szklarz, Katowice
Dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz, Prof. UM, Wrocław