Program

Uprzejmie informujemy, że program szczegółowy jest w trakcie opracowywania a przedstawione ramy programowe mogą ulec zmianie.
Program – Środa 15.11.2017
Program – Czwartek 16.11.2017

Program – Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” – Wtorek 14.11.2017
Nowy program kursu „Egzamin praktyczny z kardiologii – EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia” dostępny będzie wkrótce.
Program III Śląskiej Konferencji Szkoleniowej „Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych” dostępny będzie wkrótce.

Forma konferencji, tematyka

Konferencja prowadzona jest w formie interaktywnych sesji, warsztatów i kursów.
Skierowana jest przede wszystkim do kardiologów, elektrokardiologów i elektrofizjologów, ale także lekarzy w trakcie specjalizacji oraz pielęgniarek i techników elektrokardiologii.
Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty akredytacyjne Sekcji Echokardiografii PTK i punkty edukacyjne PTK oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Śląska Jesień Elektrokardiologiczna w roku 2017 będzie szczególna – wraz z naszymi nauczycielami Panią Profesor Marią Trusz-Gluzą i Panem Profesorem Włodzimierzem Kargulem świętujemy jubileusz XXX Elektrokardiologii w naszym Szpitalu. Jubileuszowa sesja zaplanowana jest 16 listopada w czwartek, w ostatnim dniu Konferencji.

Tematy wiodące to: nowe wyzwania w terapii resynchronizującej i alternatywne miejsca stymulacji, powikłania elektroterapii ze szczególnym uwzględnieniem problemu usuwania elektrod wewnątrzsercowych, diagnostyka obrazowa w służbie elektroterapii, reewaluacja wskazań do elektroterapii w dobie po Danish Study i wskazania do stymulacji po interwencjach zastawkowych oraz prawe serce przed i po elektroterapii.

W pierwszym dniu konferencji (wtorek 14.11.2017) przewidywane są dodatkowe jednodniowe równoległe panele dedykowane dla:

  • Adeptów kardiologii – lekarzy w trakcie specjalizacji – kurs „Egzamin praktyczny z kardiologii – EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia” obejmujący zagadnienia elektrokardiologiczne w echokardiografii i elektrokardiografii przydatne w czasie egzaminu specjalizacyjnego i w codziennej pracy (liczba miejsc: 80, kurs dodatkowo płatny)
  • Specjalistów kardiologii – kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” (liczba miejsc: 40, kurs dodatkowo platny)
  • Pielęgniarek i techników elektrokardiologii – kolejna edycja Konferencji Szkoleniowej. Program konferencji tradycyjnie będzie zawierał dedykowane elektrokardiologiczne i elektroradiologiczne sesje, kurs programowania urządzeń wszczepialnych oraz warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej (liczba miejsc: 80, udział bezpłatny).

Kierownictwo Naukowe Konferencji

Prof. dr. hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
Prof. dr. hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
Prof. dr. hab. n. med. Włodzimierz Kargul