Program – środa 15.11.2017

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

  SALA A SALA B
10:00 - 11:30

Sesja 1
Bezdech senny w kardiologii

Sesja 1
Stymulacja pęczka Hisa - to już uznana metoda

  Patofizjologia i diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snuDr hab. n. med. Mariusz Adamek Pęczek Hisa elektrofizjologia, warianty anatomiczneDr Jacek Bednarek
  Bezdech senny w niewydolności serca – czy tylko centralnyProf. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler Zalety i wady stymulacji pęczka Hisa Prof. dr. hab. n. med. Krzysztof Gołba
  Obturacyjny bezdech senny a zaburzenia rytmu i przewodnictwaDr Danuta Łoboda Stymulacja pęczka Hisa - jak to robić
  Bezdech senny u pacjenta "kardiologicznego" - decyzjeDr n. med. Anna Drzewiecka Stymulacja pęczka Hisa - przypadkiDr Rafał Gardas
12:00 - 13:30

Sesja 2
Migotanie przedsionków w szczególnych sytuacjach klinicznych

Sesja 2
Przezżylne usuwanie elektrody (TLE) - dylematy cz. 1

  Migotanie przedsionków w niewydolności sercaDr hab. n. med. Maria Dudziak Przezżylne usuwanie elektrod (TLE) – nowa specjalizacja w elektroterapii
  Migotanie przedsionków w kanałopatiach i kardiomiopatii przerostowejProf. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec Zapalenie wsierdzia i infekcja miejscowa – czy różnią się ostateczne decyzjeDr n. med. Dariusz Jagielski
  Migotanie przedsionków u pacjenta ze stymulatorem, ICD i CRTProf. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski Obrazowanie układu żylnego serca – jak, kiedy i czy na pewno?Dr hab. n. med. Rafał Młynarski
  Czy należy robić TEE przed każdą kardiowersjąProf. dr hab. n. med. Krystian Wita Zwężenia i niedrożności naczyń żylnych w obecności elektrod endokawitarnychDr n. med. Krzysztof Boczar
15:00 - 16:30

Sesja 3
Leczenie przeciwzakrzepowe w migotaniu przedsionków - NOAC i kumaryny

Sesja 3
PRO – KONTRA
1) s-ICD
2) ICD w kardiomiopatii nie-niedokrwiennej

  Antykoagulacja w migotaniu przedsionków - jaki pacjent, jaki kalkulator ryzyka, jaki lek; co z wytycznymi ESC DAPT 2017?Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka s-ICD prawie dla wszystkich PRO Dr n. med. Maciej Kempa
  Terapia pomostowa przed zabiegami chirurgicznymi, w kardiologii interwencyjna i elektrokardiologii - kumaryny i NOAC - algorytmy decyzyjneProf. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza s-ICD prawie dla wszystkich KONDr Michał Gibiński
  Pacjent z CHA2DS2-VASc=1 - terapia przeciwzakrzepowa tak czy nie?Dr n. med. Anetta Undas Wskazania w prewencji pierwotnej w kardiomiopatii nie-niedokrwiennej bardzo względne PROProf. dr hab. n.med Andrzej Lubiński
  Nowości w ESC 2017 - dane z rejestrówProf. dr hab. n. med. Beata Średniawa Wskazania w prewencji pierwotnej w kardiomiopatii nie-niedokrwiennej bardzo względne KONDr hab. n. med. Andrzej Przybylski
17:00 - 18:00

Sesja 4
Wytyczne ESC 2017 – gdzie postęp, gdzie brak odpowiedzi?

Sesja 4
Powikłania elektroterapii – przypadki kliniczne

  Ostry zawał serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST
  Zastawkowe wady sercaProf. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski
  Choroby tętnic obwodowychProf. dr hab. n. med. Andrzej Ochała