Program – Kurs dla zaawansowanych „Echokardiografia w elektroterapii” – wtorek 14.11.2017

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

Echokardiografia i inne metody obrazowania w zabiegach elektrofizjologii i ablacji 09:00 - 09:30

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Echokardiografia w zabiegach implantacji stymulatorów i kardiowerterów- defibrylatorów 09:30 - 10:00

Prowadzący:
Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis

Przerwa 10:00 - 10:15

Współczesne obrazowanie i diagnostyka prawej komory serca 10:15 - 10:45

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba

Dysfunkcja zastawki trójdzielnej i prawej komory związana z elektrodami wewnątrzsercowymi 10:45 - 11:15

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski

Przypadki kliniczne – wskazania do wszczepiania stymulatorów (3 x 10 min) 11:15 - 11:45

Przerwa 11:45 - 12:00

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia 12:00 - 12:30

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Powikłania elektroterapii w echokardiografii i innych metodach obrazowania 12:30 - 13:00

Prowadzący:
Dr hab. n. med. Rafał Młynarski

Lunch 13:00 - 13:45

Echokardiografia w komorowej terapii resynchronizującej 13:45 - 14:15

Prowadzący:
Dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka

Ocena czynności lewej komory w rytmie zatokowym i migotaniu przedsionków 14:15 - 14:45

Prowadzący:
Dr n. med. Jolanta Biernat

Przypadki kliniczne – powikłania elektrostymulacji (3 x 10 min) 14:45 - 15:15

Zakończenie kursu i posumowanie 15:15 - 15:30