Kurs „Egzamin praktyczny z kardiologii – EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia” – Wtorek, 14.11.2017

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

Sesja 1 – Koronarografia na egzaminie z kardiologii 09:00 - 10:00

 1. Anatomia naczyń wieńcowych w koronarografii Dr Karol Sanecki
 2. Anatomia bypassów w koronarografii Dr Rafał Gardas
 3. Ocena zmian w naczyniach wieńcowych – jak sobie poradzić na egzaminie nie będąc kardiologiem inwazyjnym Dr Michał Gibiński
 4. Wentrykulografia – by wrócić z tarczą po egzaminie… Dr Rafał Gardas

Egzamin koronarografia 10:00 - 10:45

Prowadzący:
Dr n. med. Jolanta Biernat, Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis

Przerwa 10:45 - 11:00

Sesja 2 – Echokardiografia na egzaminie z kardiologii 11:00 - 12:30

 1. Czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory Dr n. med. Katarzyna Cholewa
 2. Echokardiografia w niewydolności serca Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
 3. Echokardiografia w niewydolności wieńcowej Dr n. med. Anna Drzewiecka
 4. Powikłania elektrostymulacji w echokardiografii Dr Danuta Łoboda
 5. Echokardiografia u pacjenta z elektrodą wewnątrzsercową Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis
 6. Wady zastawkowe Dr n. med. Jolanta Biernat

Egzamin echokardiografia 12:30 - 13:15

Prowadzący:
Dr n. med. Jolanta Biernat, Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis

Lunch 13:45 - 14:30

Sesja 3 – Elektrokardiogram na egzaminie z kardiologii 14:30 - 16:00

 1. Standard opisu EKG – porządek kluczem do sukcesu… Dr n. med. Dariusz Wojciechowski
 2. Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego Dr n. med. Dariusz Wojciechowski
 3. Przerosty jam serca, niedokrwienie Dr n. med. Dariusz Wojciechowski
 4. Ocena czynności rozrusznika Dr n. med. Dariusz Wojciechowski

Egzamin 5 x EKG 16:00 - 17:00

Prowadzący:
Dr n. med. Dariusz Wojciechowski