Program – III Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych – wtorek, 14.11.2017

Uprzejmie informujemy, że obecna wersja programu może ulec zmianie.

Powitanie gości 9:00 - 9:15

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S Gołba, Dr n. med. Agnieszka Młynarska

Sesja inauguracyjna 9:15 - 10:00

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S Gołba, Dr n. med. Agnieszka Młynarska
 1. Medycyna – pracą zespołową - Wykład Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Jan Duława
 2. Rozwój zawodowy pielęgniarek Dr hab. n. o zdrowiu Barbara Ślusarska
 3. Elektroradiologia - kierunek z przyszłościąProf. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
 4. Działania Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Mgr Dorota Krówczyńska

Kardiologia we współpracy z innymi specjalnościami – zadania pielęgniarki 10:15 – 11:45

Przewodniczący: Dr n. med. Agnieszka Młynarska, Dr hab. n. med. Izabella Uchmanowicz
 1. Kardiologia wieku podeszłego Dr hab. n. med. Izabella Uchmanowicz
 2. Kardiodiabetologia Dr n. med. Katarzyna Łagoda
 3. Kardionefrologia Dr n. med. Beata Jankowska - Polańska
 4. Kardiohematologia Mgr Krystyna Czapla

Nowości współczesnej elektroterapii serca 12:00 – 13:30

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz - Łoskot, Dr hab. n. med. Rafał Młynarski
 1. Nowe możliwości elektroterapii serca – stymulatory bezelektrodowe i SICD Dr hab. n. med. Rafał Młynarski
 2. Możliwości echokardiografii we współczesnej elektroterapii Dr n. med. Jolanta Biernat
 3. Migotanie przedsionków – stary problem nowe rozwiązania Dr n. med. Agnieszka Młynarska
 4. Diagnostyka elektrokardiograficzna zaburzenia rytmu serca u dzieci Dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot

Dla wszystkich zarejestrowanych podczas przerwy odbędzie się losowanie nagród książkowych, których rozdanie odbędzie się po Sesji 4.

Rehabilitacja w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego – współpraca całego zespołu terapeutycznego 14:15 – 15:45

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Jacek Durmała, Prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz
 1. Znaczenie aktywności fizycznej w procesie naturalnego starzenia Prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz
 2. Rehabilitacja kardiologiczna trwa całe życie Dr hab. n. med. Jacek Durmała
 3. Rehabilitacja pacjentów z urządzeniami antyarytmicznymi Mgr Agata Gołba
 4. Zasady usprawniania pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych Dr n. med. Aleksandra Wilczek-Banc

Interpretacja zapisu Ekg pacjenta z zaburzeniami rytmu serca i stymulatorem serca – pułapki i kontrowersje 16:00 – 17:00

Przewodniczący: Dr med. Krzysztof Boczar, Dr Grzegorz Jarosiński

Sesja interaktywna